Puisi-puisi Ni Madé Gawati; Saraswati


Gagambaran Olih I Gede Putra Ariawan

Sastra Aji

     Rasa sumanangsaya makeliah
     Ring tungtungin ati
     I ketunan mabudi
     Nyumpangang sekar ring Siwadwara
     Pawisik sampun sinah
     Tuntunan ring tungtungin lidah
     Sakémawon.....
     Sukil ngaruruh
     Sané kasengguh
     Aksara utamaning rasa
     Tan lian wantah
     Plekutus punika
     Hanacaraka
    Datasawala
     Magabanga
     Pajayanya
     Ang Ung Mang
     Niyasa Hyang Maha tiling
     Prabawan Hyang Déwi Saraswati
     Pangurip Jnyana Sakti.Rwa Binéda

     Becik kaon
     Ngangin ngauhang
     Ngaja ngelodang
     Iwang patut
     Urip padem
     Peteng lemah
     Cerik kelih
     Tuah ten dados kelidin
     Sampunang ngawinang sengsaya
     Sampun pamargi kauripan
     S
akancan urip ring mercapada
     Tuah mabekel karma
     Tan dados lémpasin
     Tan dados pasebetin
     Wantah suratan tangan


  
Saraswati

     Saraswati
     Istri ayu angayang
-ayang
     Saraswati
     Suratan sastra linuih
     Saraswati
     Ngicalang s
akancan awidya
     Saraswati
     Suryaning kapetengan
     Saraswati
     Jnananing kaweruhan
     Saraswati
     Utamaning aksara suci
     Saraswati
     Ngulangunin manah
     Asing mabudi teleb
     Rahayu kapanggih
     Svaha Svaha SvahaNi Madé Gawati
guru ring SMA Negeri 2 Amlapura

No comments