Puisi-puisi I Kadék Gedé Doni Merta Marantika; Pedidi


Gagambaran Manik Sudra

Pedidi

Rikala pedidi…
Tuah  sepi sané rasayang…
Suaran kericik toya
Suaran kedisé ngindang
Suaran dongkang ring telabah nyat
Ento makejang pinaka saksi
Sepi  sané ngebekin gumi
Rikala tiang pedidi…
                                    Matimpal rindu rikala pedidi…
                                    Malajahang déwék rikala pedidi…
                                    Manyelselang nasib rikala pedidi…
Sami tuah sayuwakti karasayang
Rindu, sedih, bagia, pedih, paling…
Sami mabesikan nénten palas..
Rikala tiang pedidi…
                                                                                                                   Tumbakbayuh, 28 April 2017Pragina

Pak Gedug Pak.. jir nang tong nang jir…
Pung pung pung pung pung
Jruééééénggggg!!!!!!
                        Sang sané maderbé kalangan medal
                        Adéng-adéng rangkiné makebitan
                        Kenyem manis, matané gedé nelik
                        Nayog raris mamargi ka tengah kalangan
Agem mataksu matatuek
Pakebatang limané lentik ngitir
Kipekané galak tan palawan
Sledétané cepeng kadi tatit
                        Mabalih pragina
                        Nyolahang igelan bali warisan leluhur
                        Liang manahé mabalih pragina
                        Budaya bali sané kalestariang
Olih pragina…
                                                                                                            Tumbakbayuh, 27 April 2017
I Kadék Gedé Doni Merta Marantika
alumni Pendidikan Matematika Undiksa. Magenah ring Tumbakbayuh, Mengwi-Badung

No comments