Jayanti Pacentokan Nyurat Puisi Bali Téma Nasionalisme


Anggén nyanggra HUT RI kaping 72, Suara Saking Bali ngalaksanayang pacentokan nyurat puisi Bali sané nganggén téma “Nasionalisme”. Pacentokan punika kamiletin antuk 18 pamilet, lan akéh puisi sané ngranjing wantah 57 puisi. Pamilet pacentokan puisi puniki, inggih punika Agus Sutrarama, I W. Wikana-Seraya, Wulan Déwi Saraswati, Ketut Oki Sedana Putra, Ni Luh Intan Wida Lestari, Luh Éka Wahyuni, Angga Kukuh Stiawan, IDG Trinandita, I Ketut Gunawan, I Nym Cara Mustika, Putu Ardana Bukian, Wahya Santosa, I Ketut Suwindu, I Gdé Nyana Kesuma, I Nyoman Pasek, Ni Komang Ayu Lestari, Ni Madé Gawati, lan I Nyoman Agus Sudipta.
Saking 18 pamilet punika, risampuné samian puisi kaicalang wastan pangawiné, raris kakirim ring juri sané jagi nureksain puisi punika. Sané dados juri ring pacentokané puniki wantah IDK Raka Kusuma (sastrawan), I Madé Sugianto (wartawan lan sastrawan), I Gedé Gita Purnama Arsa Putra (dosén), lan I Gedé Putra Ariawan (guru).
Kapolihang  petang diri jayanti, manut “selebaran” ngenénin indik pacentokan puniki sané sampun kawedar ring média sosial. Maka petang diri jayanti punika wantah:
Puisi terbaik mamurda Pasupati Jagaraga kakawian Putu Ardana Bukian
Jayanti 1 antuk puisi mamurda I Gusti Ngurah Rai kakawian I Nym Cara Mustika
Jayanti 2 Luh Eka Wahyuni antuk puisi Tutur Leluhur Uli Kacang Saur ka Warisan Leluhur
Jayanti 3 I W. Wikana-Seraya antuk puisi Tresna ring Panegara.
Pangremba Suara Saking Bali, ngaturang suksma majeng ring para pamilet sami, sané sampun arsa nyarengin tur ngaraménin pacentokan puniki. Punika taler, pangremba nunas ampura duaning “pengumuman” pemenang pacentokan puisi puniki nénten manut ring jadwal sané sampun kacumawisang. Dumogi sastra Bali modéren sayan nglimbak lan kuantitas miwah kualitasnyané sayan nincap. (SSB)

No comments