Pacentokan Nyurat Puisi Suara Saking Bali ; Akéhan Puisi Kantun Ngutamayang ‘Rima Akhir’


I Putu Wahya Santosa, pemenang I pacentokan nyurat puisi Suara Saking Bali

SINGARAJA, SSB—Mapaiketan sareng Hari Pendidikan Nasional, 2 Méi 2017, Suara Saking Bali nglaksanayang pacentokan nyurat puisi Bali. Nganggén tema “Pendidikan”. Pacentokan puniki kamiletin olih 13 diri, lan saking 13 diri pamilet, wénten 43 puisi sané katureksa olih para panureksa.
Pacentokan kapertama sané kalaksanayang olih Suara Saking Bali puniki ngicén hadiah marupa piagam miwah cakepan majeng ring 3 diri pamenang. Risampuné samian puisi sané nyarengin pacentokan punika katuréksa, kapolihang pemenang inggih punika I Putu Wahya Santosa antuk puisi sane mamurda Piteket 1, I Nyoman Agus Sudipta antuk puisi Guna lan Widya, miwah Sastra Aji kakawian Ni Madé Gawati. Wahya Santosa, pinaka silih sinunggil pemenang nganikayang yéning ipun seneng pisan duwaning puisi kakawiannyané prasida dados juara kapertama. Dané mapengapti sumangdané pacentokan sakadi puniki rutin kalaksanayang.
Panuréksa ring pacentokan puniki wantah pangawi sastra Bali moderén sané sampun waged pisan masesuratan, inggih punika I Madé Sugianto, Madé Suar-Timuhun, miwah I Gedé Putra Ariawan. Sinalih tunggil panureksa, Madé Sugianto, nganikayang yéning puisi-puisi sané nyarengin pacentokané puniki, akéhan ngutamayang “rima akhir” ketimbang daging puisi. “Akéhan mentingang akhiran berirama, kedalaman makna nénten sanget kauratiang,” baos Madé Sugianto.
Pacentokan punika taler kadukung olih silih sinunggil wartawan lan pangawi senior Indonésia, Madé Adnyana Olé. Dané dados donatur antuk ngicén cakepannyané sané mamurda “Dongeng dari Utara” miwah antologi puisi lan prosa “Singa Ambara Raja dan Burung-Burung Utara” sané kadadosang hadiah pacentokan punika. Lianan ring punika, wénten taler donatur saking Madé Sugianto, sané nuénang penerbitan Pustaka Eksprési. Dané nyumbangang baju (kwaca) "Goblog Mabasa Bali".
Ring bulan Agustus sané jagi rauh, mapaiketan sareng HUT RI kaping 72, Suara Saking Bali taler pacang nglaksanayang pacentokan nyurat puisi antuk téma “Nasionalisme.” Sinalih tunggil pangremba Suara Saking Bali, Putra Ariawan mapengapti sumangdané sané ngamiletin pacentokan puniki akéhan ring pacentokané sané langkung, lan kualitas puisi saking pamileté taler sayan becik. (Sup)
Brosur Pacentokan Puisi HUT RI-72 sane kalaksanayang Suara Saking Bali

No comments