Puisi-Puisi Galungan Olih Nyoman Agus Sudipta

Sumber Gagambaran

Galungan

Sang bhuta tiga ngarsa tatadahan
Sang bhuta galungan ring panyekeban
Sang bhuta dunggulan ring panyajaan
Sang bhuta amangkurat ring panampahan
Buda kliwon dunggulan punika Galungan
Patut nangun bhakti nglungsur karahayuan
Dharma ajegang ring kahuripan
Rumaketang manyama braya lan pasawitran
Mangda sida santhi lan sutrepti riwekasan
Satmaka aled bhakti alekesan porosan
Diastun mabinaan sida mabesikan
Punika kasujatian tatuek pakilitan
Jaga, piara lan tincapang ring rahina Galungan


Uhh...Manis Galungan???

Umanis Galungan
Suba tusing manis cara ibi puan
Nyamané jani pada sibuk maplesiran
Ngisinin lega lan liang di padéwékan
Engsap tekén suksma panyamaan
Tusing inget nyambung tresna pasidikaraan
Umanis Galungan di zaman global
Liu pelaksana ané suba singsal
Dharma santhi jani suba ical
Paturu nyama saling sempal
Tukang kembar nyulukang matoh cok gasal
Krama Bali cara siap jago saling pacok lan jajal?


avatarI Nyoman Agus Sudipta
Pangawi saking Karangasem puniki sané mangkin makarya dados guru ring SMKN 1 Abang Karangasem.

No comments