Bongkling (I-V)

Sumber Lukisan

Kaketus saking
manuskrip duén Ida I Dewa Gde Catra Karangasem.

Awighnamastu
Sinom

/1/
Tanggal pindo né tujuwang,
sadana yoga manulis,
buhung padha dihi pondok,
tuhu yénya padha sepi,
tungkulang gending-gending,
di nohan mangrambang kidung,
prapanca hulat ada,
kudyang jani manulis,
kadung henu,
rarambangané atenga.

/2/
Sampura déwa sampura,
i belog mahabet ririh,
ngawé kidung tembang sinom,
twara takut kakedékin,
bukasé jeneng ririh,
tani kandha tani pupuh,
masih henu mabet bétak,
milu matuhutin ngawi,
cekur-cekur,
mahirib sundari belah.

/3/
Panembéné nyambut satwa,
ada nto madan Pan Bongkling,
janma mapihanga belog,
ririh nyané tidong gigis,
anghing ririh mbijalin,
sahi matepuk pangawruh,
tuwi tong tahén kawon,
ban bisan nyané mamunyi,
padha nungkul,
pandhitané tuwa bajang.

/4/
Ida Gdhé Ganggasura,
suryyan jagaté di Bali,
mula ririh kagagawok,kebuté tan sipi-sipi,
sahi lungha ngrayonin,
sahi nekayang sasantun,
milih nyawa wédhana,
hento kocap kahendonin,
sagét rawuh,
Pan Bongkling nyongkok manyumbah.

/5/
Parandha raris ngandhika,
Pan Bongkling manguda mahi,
mahi dini ja manongos,
Pan Bongkling mahatur haris,
durus swécchané mangkin,
ngawulayang tityang ratu,
tityang manunas iccha
wénten karyyan tityang kidik,
keni durus,
mémén tityangé mabénang.

(....................Pacang Kalanturang)

No comments