Punyah

Olih: Kadék Agung Sugi Aryawan
 
Gagambaran Nyoman Buda Arimbawa
Pelih dadi melah
Melah bisa dadi pelih
Kenehné tusing inget tekén umah
Kena panglalah minuman bhuta kala
Tuturné ngacuh tusing dadi tawah
Kadirasa bé kauluh matah-matah
Salah tampi ningehang munyin timpal
Magending-gending cara anak buduh
Kraik-kraik mesuang munyi kasar
Kadingehan cara anak kena bebainan
Kéto wantah demen mamunyah
Ané tusing inget tekén raga
Tusing inget tekén déwékné pedidi

Kubutambahan, 04 Désémber 2016


Kadek Agung Sugi Aryawan
Embas ring Br. Dusun Taman, Desa Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Pinanggal 14 sasih Januari warsa 2000. Ipun alumni saking SMP Dharma Wiweka Denpasar mangkin masekolah ring SMA Negeri Bali Mandara. Ipun seneng ngwacén puisi bahasa Indonesia utawi basa Bali, lan ngawit malajah nyurat puisi rikala kantun SMA.

1 comment:

  1. wacana berjudul punyah dalam bentuk aksara bali dan terjemahan ke bahasa bali

    ReplyDelete