Puisi-Puisi I Nyoman Buda Arimbawa

Gagambaran Olih I Nyoman Buda Arimbawa

Laraning Tembang Smara (I)

Ring acarik pangapti
Sané makepur ampehang angin
Bli manyantosang…
Sianambi nyukat lawat
Tur nerawang sayan samar
Ring ajeng laraning tembang smara
Ngiring lalampahan Babah Sampik

Adi…
Ring ajér kenyung legawa
Nyilib apetik rasa sané tan sida kawacén
Sané setata malawat ring manah
Sané setata ngumbara ring angen
Sané setata mangusik ring prana
Napiké galah pacang nelatarang?
Napiké sabeh jagi nguningang?
Napiké sayong lédang ngélingang?

Bli kantun ngulati…
Dumogi bénjang semeng
Adi ten nyakit ati…

Kubutambahan,
Redité Pon Dukut, 8 Januari 2017Laraning Tembang Smara (II)

Duk sunaran matanai makenyah di selagan intaran
Crukcuk manguci saling sautin
Ngawitin lelampahan ri kala semeng
Kantunké Adi matedung satya?
Apang melah Bli majalan…

Dijaké pangaptiné ulung?
Pajalan angin ten sida katon Bli…
Siraké sané olas nujuhin?
Munyin I Kerkuak ten sida piragin Bli… 

Adi…
Bli kantun manyantosang
Diastu wengi ten nyobiahang
Diastu bulan ten ngawi égar
Lascarya Bli iriki…
Ring ajeng laraning tembang smara

Adi…
Ring galah Adi jagi mamargi
Diolas élingang rereh pangaptiné
Diastu ten manut ring angen Adi
Yéning sampun Adi uning sané sujati
Bli nyadia manindihin…

Bli ten puput ngulati…
Dumogi ri kala sandikala
Adi ten nyakit ati…
  
 Kubutambahan,
Soma Wagé Dukut, 9 Januari 2017
avatarI Nyoman Buda Arimbawa
Embas ring Selat Peken, Susut-Bangli, 21 Oktober 1998. Sané mangkin kantun masekolah ring SMA Bali Mandara.

1 comment: