Ngakan Madé Kasub Sidan

Ngakan Kasub Sidan

Ngakan Madé Kasub Sidan, embas ring désa Satra Klungkung nemonin rahina Saraswati warsa 1959. Ngawit warsa 1982 dané ngunggahang seriptayan marupa puisi, cerpén, artikel, Sekar Alit, lan éssay ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bhakti, Satwa, Canang Sari, tur nglimbak ring Anita Cemerlang lan Zaman (Jakarta),  Mimbar Masyarakat (Samarinda). Kakawian sané sampun kaunggahang marupa cakepan, minakadi:
Tembang Tanah Tonja (pupulan puisi sareng Nyoman Mastra) kamijilang olih IKIP PGRI Bali warsa 1993
123 Tembang Pramuka, kamijilang oleh Kwarran Klungkung duk warsa 1997, 2001, 2005, 2009, lan 2010;
Puputé Tan Sida Puput (Antologi Puisi 26 pangawi sajebag Jagat Bali) kamijilan olih Majalah SARAD lan Balai Bahasa Dénpasar, warsa 2001;
Perani Kanti(Antologi puisi 26 pengawi sajebag Jagat Bali) kamijilang olih Majalah Canang Sari Gianyar, warsa 2002;
Sekar Rampé Basa Bali, Panyangkep KTSP Muatan Lokal Basa Bali, kamijilang olih Pelawa Sari Dénpasar, warsa 2008 lan 2015.
Aneka Permainan Pramuka, Pengawal Pendidikan Karakter, kamililang olih Dwi Jaya Mandiri Dénpasar warsa 2015
Léak Siwa Klakah, Pupulan Puisi lan Prosa Lirik Bali Anyar, kamijilang olih Pelawa Sari Dénpasar, warsa 2016
Daha Ayu Ring Tengai Tepet, Pupulan Satua Bawak Bali Anyar, kamijilang olih Pelawa Sari Dénpasar, warsa 2016
Dané sampun ngamolihang makudang-kudang jayanti, sakadi: jayanti I nyurat Sekar Macapat  Prov. Bali (2000), kawéntenang olih Paramasastra Bali; jayanti II nyurat Puisi Bali Prov. Bali (2000) sané kawéntenang olih Paramasastra Bali; jayanti I Guru Berpréstasi Kab. Klungkung, warsa 2004; warsa 2005 polih “Ranking I Diklat Instruktur PPKn  Nasional”; jayanti I Kepala SD Berprestasi Prov. Bali lan Jayanti III  Nasional, warsa 2009; jayanti II Nyurat Dongéng Prov.Bali (2010) olih KPAID Bali; molihang Anugerah “Widya Kusuma (Tokoh Pendidikan Bali ) saking Gubernur Bali warsa 2010.
Sané mangkin, ngayah dados pengawas SD/MI Kecamatan Klungkung.

No comments