Sastrawan Tabanan Rauh ka BAKTA ri kala Launcing lan Bedah Buku “Raré Kumara”


Samar Gantang, Ari Dwijayanti, Made Sugianto, Putra Ariawan, lan Kepsek BAKTA

SUARA SAKING BALI---SMA N 1 Kediri (BAKTA) wau pisan nyanggra wantiwarsa sané kaping siangolas. Linan ring ngundang pejabat miwah tokoh masyarakat, taler karauhin antuk pangawi Tabanan. Dané kaundang pinaka pembedah miwah pengisi acara rikala peluncuran buku “Raré Kumara” kakawian I Gedé Putra Ariawan sané kalaksanayang Soma (30/01).
“Tatujon acarané puniki wantah anggén panuldul mangda sisiané ring BAKTA seneng ring sastra lan nincapang  budaya literasi ring sekolah,” baos Putra Ariawan, lulusan S2 Bahasa Indonésia Undiksha sané mangkin dados guru Bahasa Indonésia ring SMA Negeri 1 Kediri. Guru sané ngamolihang Sastera Rancagé 2015 punika nganikaang, “Raré Kumara” wantah cakepan sané kaping kalih, lan sadurungné dané sampun ngamedalang cakepan Ngurug Pasih (2014). Cakepan sané madaging 14 satua cutet puniki ngambil téma pamargin urip sarahina-rahina. Akéh taler sané nganggén téma isu-isu politik, ékonomi, sosial, lan budaya sakadi mangkiné,  lan tema punika kaolah manados satua cutet réalis sané  becik lan basané taler nénten makulit.
Ni Madé Ari Dwi Jayanthi, S.S.,M.Hum., sané kajudi dados pembedah “Raré Kumara” puniki nganikaang téma-téma satua cutet ring cakepané puniki wantah réalis naratif. Pamargin satuané sané membah sakadi toya ngawinang sang pangwacén nénten ja méweh ngresepang  daging satuané. I Madé Sugianto, pangawi sastra Bali modéren sané maduwé penerbit Pustaka Éksprési taler ngawewehin yéning “Raré Kumara” wantah bukti kesériusan pangawiné rikala makekawian, krana nénten akéh truna-truni sané teleb ring sastra Bali modéren ring kahanané mangkin.
Lianan ring punika, pangawi puisi modré I Gusti Putu Samar Gantang sané ngwacén puisi Léak Lanang Léak Wadon rikala acarané punika taler ngicén tanggapan sané becik. Dané mapengapti suamngdané para sisiané irika prasida ngwarisin semangat nyurat punika sané pacang ngawinang embasnyané génerasi berkarakter lan berbudaya. (ssb)


No comments