Titiang I Kedis

Olih: I Putu Wahya Santosa
Gagambaran I Nyoman Wirata


Titiang i kedis ané makampid sunia
Setata ngumbara nujah angin sengsara
Ngalintangin alas kasengsaran
Matinggah ring carang-carang pait punyan gegodan idupé
Titiang setata ngindang
Ngalelawat
Nguber lawat liang
Titiang i kedis
Sané matinggah ring carang-carang punyan indriane
Setata macerawis
Nunas angin tis


2014

NB: Puisi kakawian I Putu Wahya Santosa sané mamurda “Titiang I Kedis” puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Wagé, 29 Méi 2016.

No comments