Di Bukit Lempuyang

Olih: I Nyoman Agus Sudipta
Bukit asri ngulangunin ati
Neduhin keneh lan papineh
Nutdut rasa liang sing nyidayang ngorahang
Tiis... tongos luung numitis

Payogan Sang Hyang Embang
Kesiran angin ngesirsir kadi matembang
Nganyudang sakancan rasa liang
Nundunin sang bhakta nincapang sradha

Ring purwa genah punika
Tanggun pertiwi sisi kangin
Genah ngaturang sekancan saratang
Di batan Lempuyang lingga Sang Hyang Embang

NB: Puisi puniki naanin kawedar ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) Redité Paing, 9 Oktober 2016





No comments