Rerama

Olih: Déwa Ayu Carma Citrawati
https://dewipuspasari.files.wordpress.com/2009/07/
"Ibu Menyusi" Gagambaran Basuki Abdullah

Bintang makelap makenyir girang,
pada égar nyaksiang buah patemoné galang,
angin ngasirsir manying ngejuk magarang,
mapadu manis ngitukang sahanané kuang,
kadaut asih makemikan banban,
duh... sayangé yukti ngemban tan éman,
patikaplug ngruruh pajalan,
apang sida,
apang bisa,
apang maguna,
tuah saja madan rerama.


NB: Puisi kakawian Déwa Ayu Carma Citrawati sané mamurda “Rerama” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti  (Bali Post) rahina Redité Umanis, 14 Séptémber 2014


No comments