I Gusti Putu Antara


I Gusti Putu Antara wantah pangawi sané embas ring Pengastulan, Buléléng, rahina Soma Pon, 4 April 1942 ring kaluwarga Jero Agung Pengastulan, Seririt. Tamat saking SGAN (1961), dané dados guru SD ring Pelapuan Kecamatan Busungbiu. Raris dané ngalanturang masekolah ring IKIP Malang cabang Singaraja (1962-1966). Namatang sarjana (1971) ring Jurusan Pendidikan Bahasa lan Sastra Indonésia. Dané nyarengin program Post Graduaté (setara S2) widang Géneral Linguistic ring Rijksuniversiteit te Léiden Belanda (1979-1980). Warsa 1990 dané ngalanturang S2 Pendidikan Bahasa Indonésia Pascasarjana IKIP Bandung, lan S3 widang Linguistik ring PPS Unud Dénpasar tur puput Maret 2007 ngamolihang gelar Doktor Linguistik. Mangkin dané dados dosén ring Undiksha.
Dané sampun nyurat makudang-kudang kakawian, inggih punika:
Téori Sastra (1983)
Gambaran Masyarakat dalam Puisi Orang Bali (1982)
Aprésiasi Puisi (1985)
Sari Tatabasa Bali (1983)
Gita Sastra Bali (1990)
Sastra Bandingan (1998)
Sistem Tatanama Orang Bali (1999)
Masyarakat dalam Puisi Bali Modéren
Malancaran ka Sasak (Terjemahan novel kakawian Gedé Srawana, 1983)
Rah (Pupulan puisi, 1983)
Kaki-Kaki Langit (1985)
Monumen itu Terletak di Pantai Buléléng (Juara Harapan III lomba cerpén se-Indonesia Balai Pustaka, 1990)
Satria Kuladéwa (Pupulan puisi, 1996)
Ngwangun Karsa Saluiring Urip (Juara Kapertama Lomba Satua Cutet, 1997)
Cokorda Darma (Novél Bali modéren saduran Don Quixotte, 2008)


No comments