Lekad Mara Ibi

http://www.museumneka.com/db/Images/
Gagambaran I Gusti Nyoman Lempad

Lekad mara ibi,
Suba liu mamunyi
Goar-goér kemu mai
Ngaku déwék paling bani

Lekad mara ibi
Suba nagih ngisi gumi
Nagih élah negak di kursi
Marasa déwék paling sakti

Lekad mara ibi
Kadirasa kondén nawang tata titi
Luungan patilesang déwéké padidi
Malajah malu apang poloné misi


NB: Puisi kakawian Madé Suar-Timuhun sané mamurda “Lekad Mara Ibi” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti (Bali Post) rahina Redite Paing, 22 Juni 2014.
No comments