Léak Lanang Léak Wadon Léak Kedi

Olih: I Gusti Putu Bawa Samar Gantang

"Leak Ngalih Amah" Gagambaran AA Gede Raka Puja

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A
A A A A A
A A A
A A
A
I Ya A Wa Sa Na Ba Ma Ta Si Ta Ma Ba Na Sa Wa A Ya I
Ya A Wa Sa Na Ba Ma Ta Si Ta Ma Ba Na Sa Wa A Ya
A Wa Sa Na Ba Ma Ta Si Ta Ma Ba Na Sa Wa A
Wa Sa Na Ba Ma Ta Si Ta Ma Ba Na Sa Wa
Sa Na Ba Ma Ta Si Ta Ma Ba Na Sa
Na Ba Ma Ta Si Ta Ma Ba Na
Ba Ma Ta Si Ta Ma Ba
Ma Ta Si Ta Ma
Ta Si Ta
Si
A Wa Sa Si Sa Wa A
I Ya I
Ya Ya Ya Ya Ya
Ya
Hyang
Hyang Durga Biang Durga Hyang
rajah sembahku rajah
rajah sambléh samelulung ayam sambléh rajah
getah getih getah
rah
réh
roh
dadosan api dadosan api dadosan api dadosan api dadosan
sedangan manah sedangan angen sedangan
angin
api papusuhanku api peparuku api ampruku api atiku api siwadwaraku api
api puserku api limpaku api jroanku api lidahku api mataku api
api ning api awak gumi awak langit awak gumi awak api ning api
api sebala nambang sebala gamang sebala mambang sebala api
api kukumbang api kukembang api kumambang api kukembang api kukumbang api
kemangmang grégéktunggék keketeg tangantangan ludludpéng
bhutabhuti bhutacuil bhutaterong bhutakubanda bhutabucari bhutaraja bhutaratu bhutabumi bhutapura bhutapuri bhutakala
bhutakroda angkara Durga durjana tranjana durlaksa asura
tonyo memedi dogdogsil memedi tonyo
YaYaaaaaaaaaaaaaaaaaYaY
buas mata apiku nusuk wengi mungmung

antuk mata ring selaning lelata aku dados api sami ulap
tandak mungmung manggeh mungmung aku dados api sami ulap
antuk mata ring selaning lelata aku dados igum ring Ida
iriki irung tulak angin lidah tulak langilangit
tulak rasa
arang arung irung mata kuping siwadwara
iring rangréng arang réngrang
amang among rénggong angon srmang gringong
tiru sarwa prani sarwa angin sarwa toya sarwa api sarwa tanah
jelun ma nga ba pa
éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah
hsah hrah hmang hsng
Ung Ang Mang
Ung Ang Rang
Ung Ang Sang
Ung Ang Bang Tang
grem Mang hsang Pang Pang sung Sang Yang Yang
Rang réng wong sremang
Mang Yang Nyang Dang Jang Sang Bang Tang Yang
Cang Rang Kang Ngang
ngrengang Ngang Bang Sang Wang Lang Pang
gremang Kang prong grang
Wang hrang gram Kang Ung Ang Kang Ung Ang Mang
Ung Ang Sang Ung
Nang greng Kang Ung Ing Nang greng nggang Kang klang ngkang
grang Kang Ung Ang Rang bleng Kang breng Gang
Ung Wang grung Kang
nggung Kang Ung Ang Gung Kang Gung Gung Gung
Gung Kang Ong Ung Ang
gmprong Ung Ang Gung Ung Ung Ung Ang grung Kang Ang Ang Ang mdngkung
Kang king ngkang ngking ngkang nggung nggung
Kang grang Gang Kang
Ang Ung Mang Nang Ong Ang Mang Ong Ang Ong
Ang A Ang O Ang O A Ong
AO kam Bang aoura ura hra hrao hrah hrao hrah hrah hrah hra
hrao wra hra rah hrah hrr prr krr krrk krak kwark kwrk kwaar
kwaark kwaark kwaaaaarkakakakakakwaaaaark kwaark kwaark
alir air agih api angit langit alum bumi
ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri
ayu Dalem sétra peteng prapat campuhan
ayu ajak sarwa bhuta agih tumbal ambah manusia iring
amaran Durga
am aum amah slépan lidah sangih taring delikan mata
gambahan rambut tandak ia
sang sung sang
sng sng hsng hsng hsng sng sng
srrrrrrr
ayu aji wegig aji kret aji krakah aji griguh aji tranjana teluh désti
aji ning léak lanang léak wadon léak kedi aji ning aji
surup taksu léak amah pakpak cakcak
sarwa galang
ih uh éh oh éh
uh      ah
ih       ah
oh      ah
éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah éh ah
hiah
Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
H y a n g
Ing Yang Ang Wang Sang Nang Bang Mang Tang Sing
mdengkang mdengkung adigang adigung  wrang wrung
wrrrrrrrr
srrrrrrrrrrr
brrrrrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrrrrrrrrrr
nglangi ring jroan Hyang Gamang ya warih ya purisa ya ya
Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
H y a n g
riang riung sriang sriung wong wang wung
gleng geng beng keng peng ngeng geseng sreng geng breng beng
hrrrrp
sirep
seng seng seng
srrrrrrr
I  Ya  I  Ya  I  Ya  I  Ya  I  Ya  I  Ya  I
A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A
A A A A
A A
A
aku kecunduk ireng rupa Durga kala genah urip pati
tunggil
Ya
Ya Ya Ya
H y a n g
sampunang neleng matanku
sampunang matakén kudang jiwa pintaku
sampunang matakén rékrak api Dalem rékrak Biang
Durga Hyang
takenin empu bhagawan maharsi pandhita para nabi
punapi andih puser gumi mabo petaken lan nuding punapi
manu sukla swanita kasmaran metu urip lan palatra
gumi nuding rahina nuding gumi
rahina nuding manu nuding rahina
merem metangi mekarya ngajeng mekarya metangi merem
rahina nyumpena kari rahina
utawi kepung seduk utawi wareg osek utawi lila arjawa
utawi corah neraka utawi suarga
dharma utawi adharma
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
rariiiiiiis
lu siluh sayu sagung dayu désak mémé biang mbah nini dadong kumpi
niang kakiang puja api karana
duleg petakén lan petuduh duleg petuduh lan petakén
duleg
duleg matanai duleg
saptaloka sadrasa trisarira rereh
taksu rahina sukra wraspati kliwon semut sadulur kala gotongan
rereh lali désa kala patra lali bayu sabda idep
keramas peluh bangké keramas daging kulit daki keramas
énak jilat nyungnyung jilat énak
ééénak crongcong polo cetik cadang galak
énak trimala catur sanak pancadatu pancamahabhuta
énak sadripu sadtatayi saptatimira astakosa
énak dasamala durlaksa asura
ééénaaaaaaaaaak
énak  énak  énak
urip rajahku urip
layu asep menyan dupa sandat cempaka
layu cempaka sandat dupa menyan asep layu
layu ia layu ia layu
ia ai
iaai aining manu aining satru aining manu aining iaai
satruning bhuana agung bhuana alit
satruning pertiwi apah téja bayu akasa
nerawang neruwung
awang uwung
swang swung
pasung grubug gring agung
auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuung
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
warak sawo nila ijo sayong méga gumulung
nandak nutusin lakuku
urapin pudaksategal blegodawa sungsangwaringin
bebahibongol bebahigongséng tungtungtangis jaranguyang
pangpang celuluk kuplak kaplik lenda lendi dengen rarung dedemplé
jakatunggul sampianemas pitikbengil
bangkungmasebun bangkémaong
api rékrak badé matumpang domas
haaaaah
aku aras ijomaya bajra kalika brahma kamalara
sida malung karuang agung
aku arakapi léak lanang léak wadon léak kedi tunu langit tanah
maiii léaaaaaaak !
mai ngigel iri sigug teluh désti rupa rupi maya mayi
limbakang sengkala
hiahahahahahahahahahahahahahaha
a  ba  ca : da  fa  ga
ha  ja  ka  la  ma  na  pa  qa
ra  sa  ta  va  wa  xa  ya  za
pht pht pht
aaa
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  !
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A
A  A  A  A  A
A  A  A
A
A  A  A
A  A  A  A  A
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A


Tabanan, 13 Séptémber 1979
Tabanan, 11 Januari 1983NB: Puisi puniki kaambil saking cakepan “Puisi ‘Modré’ Samar Gantang” kakawaian I Gusti Putu Bawa Samar Gantang kaca kaping 1.No comments