Ngadep Tanah Meli Bakso

Ngadep tanah anggon meli bakso,
tanahé kabeli katanemin batako,
ngadep tanah anggon meli sembako,
tanahé kabeli dadi hotel bungalow.

Ngadep tanah anggon meli roko,
tanahé kabeli kadadiang ruko,
ngadep tanah anggon ngaé tato,
tanahé kabeli dadi warung soto.

Ngadep tanah anggon meli nasi jingo,
tanah iraga kabeli kadadiang résto,
ngadep tanah anggon meli panganggo,
tanah iraga kabeli kadadiang distro.

Ulian iraga dadi jelema bes momo,
ngulurin keneh nagih kéné nagih kéto,
tanahé pasti lakar telah makelo-kelo,
payu bengong maselselan cara kebo.

No comments