Putu Sedana

Putu Sedana
Putu Sedana embas ring Pengastulan, tanggal 17 Désémber 1932. Dané namatang pendidikan ring Sekolah Tinggi Ilmu Sosial lan Ilmu Politik Wirabhakti Dénpasar. Naanin dados Staf Pengajar ring Universitas Panji Sakti Singaraja. Dané nyurat makudang-kudang puisi, prosa, drama, sandiwara radio mabasa Bali wiadin Indonésia. Lianan ring punika, dané taler makarya lagu mabasa Bali wiadin Indonésia. Kakawian-kakawian dané punika naanin kamuat ring surat kabar wiadin kasiarang ring TVRI acara Pusat, RRI (studio Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Dénpasar, lan Singaraja). Cakepan dané sané sampun kawedar inggih punika “Bali Suar Tanah Dumilah” pupulan puisi mabasa Bali.
Saking makekawian, dané ngamolihang makudang-kudang penghargaan wiadin hadiah, minakadi:
1. Warsa 1945 polih Juara II Tingkat II, Buléléng rikala sayembara menggambar anak anak SR (SD) sané mamurda “Perang”.
2.  Warsa 1964 polih Juara III Daérah Tingkat II Buléléng rikala sayembara Désign Patung Tugu Singa Ambara Raja.
3. Warsa 1969 polih Juara I Daérah Tingkat I Bali nyurat puisi Bali modéren sané kaadaang olih Lembaga Bahasa Nasional Cabang I, Singaraja mamurda “Mati Nguda”
4. Warsa 1969 polih Juara I Daérah Tingkat I Bali nyurat prosa Bali modéren sané kaadaang olih Lembaga Bahasa Nasional Cabang I, Singaraja mamurda “Mirah”
5.   Warsa 1980 polih Juara I Daérah Tingkat I Bali nyurat puisi keindahan alam Batur sané kaadaang olih Gubernur Kepala Daérah Tingkat I Bali, mamurda “Damai Dikedirikan”
6. Warsa 1984 polih juara I Daérah Tingkat I Bali sayembara mencipta lagu féstival Sandya Gita Daérah Bali rikala Pésta Kesenian Bali 1984 sané kelaksanaang olih Gubernur Kepala Daérah Tingkat I Bali mamurda “Téja Guling”
7. Warsa 1985 polih juara I makarya lagu daérah Bali rikala PKB sané mamurda “Gumin Titiangé Bali”
8. Warsa 1985 polih Penghargaan saking Gubernur Kepala Daérah Tingkat I Bali mencipta lagu sané mamurda “Pulaki”
9. Warsa 1990 polih Juara I sayembara makarya lagu rikala PKB sané mamurda “Hyang Laksmi”
10. Warsa 1997 polih anugrah Seni Wija Kusuma Jurusan Seni Téater saking pemerintah Daérah Tingkat II Buléléng.
Niki wantah silih sinunggil kakawian dané marupa puisi sané mamurda “Ngepik Tanah Plekadan” sané kaambil saking cakepan “Bali Suar Tanah Dumilah”
           
NGEPIK TANAH PLEKADAN
(Putu Sedana)

Tembang parwata ngepik tanah plekadan
ngalap bintang mauder
legané maganda di pangipian

Ada satua tuun uli bukit tua
lanji-lanji
lampahé meték angin
prasanggake ngempug déwék di tutur pinaruh?

Panampin keneh ngutang kita
kadalu di taman pajantosan
ngalih apa buka apa
ngaba suung di panyepén

ngepik tanah plekadan

No comments