Ni Kadék Widiasih

Kadek Widiasih

Ni Kadék Widiasih embas ring Banjar Magatelu, Désa Tista, Kecamatan Abang, Karangasem tanggal 14 Juni 1984. Dané malajah masesuratan ngawit warsa 2007. Kakawian dané marupa puisi lan gancaran sampun naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post) lan Médiaswari (Pos Bali) saking bulan Novémber 2007. Warsa 2015 dané ngamolihang Widya Pataka saking Gubernur Bali antuk pupulan puisiné sané mamurda “Sang Kinasih”. Cakepan dané sané sampun kawedar inggih punika:
            Gurit Pangawit (pupulan puisi, 2008)
            Sang Kinasih (pupulan puisi, 2015)
Niki wantah silih sinunggil kakawian dané mamurda “Damuh Panungkul” sané kaambil saking cakepan “Gurit Pangawit”

DAMUH PANUNGKUL
(Ni Kadék Widiasih)

Sakadi pamargin toya
Sané gumericik ring bongkol taruné
Saja tis nréstés cegekang
Anggo sayuban
Apa buin tau
Entéran suryané nengah geni
Ring tengahing pemargin urip
Karasa ngusapin damuhnyané

Dot nesekin setata
Ngiasaang tuuhné
Sida setata ada dini
Ri kala kenehé kajohin
Ditu kebis kapedumang
Marasa katungkulang


Karangasem, 5-1-2008

No comments