Puisi-puisi IAM Éka Yanuarini; Unduk Somah

Sumber Gagambaran: sophielecuyer.blogspot.com

Indik Umah

 

Makudang- kudang wénten umah

sané ageng

Sané alit

Sané melah Hb

taler sane jelé

 

Umah druwéné Buyut, Kompyang

Umah druwéné Kaki, Nini

Bapa, Mémé lan 

Pianak, sareng Cucu

 

Umah minakadi Segara

minakadi Gunung

minakadi Tukad

minakadi Goa

taler Wahana

 

Umah genah sami sirep mategtegan

Genah ngeling, makakedékan

Umah genah miyegan lan sarwa carita 

 

Umah genah Manusa mengkeb

Saking angin

Saking sabah

Saking panes

Saking dingin

 

 

Unduk Somah

 

Somah tresnan tiangé

Paiketan tiangé

Jiwatman tiangé

 

Somah minakadi Surya 

Sané nyinarin

Padéwékan  tiangé

 

Somah laksana Guru tiangé

Aji lan Ibu tiangé

Dados sasuluh tiangé

 

Somah angkian tiangé

Semangat tiangé

Tamba ritatkala gelem 

 

Somah lemah peteng tiangé

Somah setata ring manah tiangé

Ngelintang ring anakan mata

 

IAM Éka Yanuarini
embas ring Mataram 01 Januari 1967. Magenah ring Jl. Bougenville Raya D4 Sweta. Makarya ring swasta.

No comments