Ya Orain Petéka Bulun Matané

Olih: Kadék Sonia Piscayanti

Sumber Gagambaran: www.artfinder.com

Ipidan waktu kondén ada jaman fake eyelashes atau bulu mata palsu, amen ada nak tua ngalakin panakné ané sing dadi orahin, atau dadi orahin tapi purak-purak sing ningeh, atau amen orahin nengéng matané, tapi sing ngerti apa-apa, biasané nak tuané ngomong kéné “ya orain petéka bulun matané”. Artiné “Saya kasi tahu kok kamu hitung bulu mata saya.” Éh kénkén maksudné né. Menghitung bulu mata? Like, seriously?

Hanya di Bali ada nak meték bulu mata. Di luar Bali, nak ngaé bulu mata, dini meték kéto, héhé.

Artiné adalah da mendep gén yén ada nak ngorahin, resepang. Ngertiang. Da bengong. Cara meték bulun mata. Kan bengong, mendep, konséntrasi. Meték bulun mata, kénkén carané ah.

Kondén ada tutorial meték bulu mata, meskipun nak memperpanjang bulu mata to ba liu gati. Ané pakét 100 ribu sampai jutaan ada. Né artinné uli pidan bulu mata to memegang peran penting dalam kehidupan ené. Tusing kaléng-kaléng. Sujatinné, uli dija séh tekané métafora ‘petéka bulun matané’ ené?

Pertama, karena yang uli Bléléng, yang ningeh né di Bléléng. Kontéksné ipidan kan bengkung-bengkung cerik-ceriké, sing cara jani, (jani bengkungan buin, héhé), trus amen ada nak tua ané suba ngewai ngemaang munyi panakné, tapi sing berubah, biasané kaukina panakné, ajaka ngomong face-to-face. Ditu suba uyaka panakné aji munyi. Réspon panakné biasané keleh-keleh dogén. Nawang keleh-keleh? Bengong sing makijapan. Tidak berkedip. Nah ditu suba ya orahanga meték bulun mata. Soalné kan pas tatap muka to, amen seken menatap to, cara nak  meték bulun mata. Padahal kan iraga sing ngidaang meték bulun mata. Bulun matané meték raga mara aluh. Hahaha.

Kedua, biasané, ipidan anaké galak jak panakné to kontéksné nak cuma ngemaang munyi gén (memberikan suara saja) sing misi ané lén. Soalné munyi gén gelahanga jak orang tuané. Héhé sorry. Amen jani galak kan sing munyi baanga panakné, tapi pesan WhatsApp, kéto lah. Atau émail. Resmi gati. Ipidan, nak makejang nu kontéks interaksiné menggunakan eye-contact (kontak mata) lén cara jani, daring makejang. Kayang ngalakin panak masi daring. Onliné, bisa video-call sambil ngalakin, dija ngidaang meték bulun mata, pulsané telah ada ja.

Nah kétolah jani, makakné ba memudar ungkapané ené. Tapiiii amen nu ngelah nak tua jaman lekad tahun 1940-an sampai 1950an, nu pasti sai nganggo ungkapané ené. Kayakné. Nah dalam kontéks jani, kenapa sih adi kapah iraga ningehang petéka bulun matané ené, atau nyén téh jani sempat meték bulun mata?

Pertama, cerik-ceriké jani liunan ngaba hapé. Sing taén tatap muka jak nak tua. Nak tua ngorahin A, jawaba sambil tileh ningalin hapé. Tundéna makan, sambilanga mabalih hapé. Tundéna malajah, masi ngaba hapé. Tundéna kayeh, masi ngaba hapé. Tundéna ngéngkén gén ja, jeg pasti ba ngaba hapé.

Kedua, jani suba sing jaman ti meték bulun mata, adénan meték pis, meték follower di instagram, meték followers di tiktok. Sing ada nak sempat buin meték bulun mata, suba kegiatan ketinggalan jaman gati to.

Sebalikné, jani anaké ka salon ngaé perpanjangan bulu mata, ané madan eyelash extensions. Kenapa séh anaké perlu gati memanjangkan bulu matané? Sing kanggo ané biasa-biasa gén? Pang kénkén téh amen ba lantang bulun matané?

Ternyata dalam bidang kecantikan to, mata koné élemén ané paling pentinga. Soalné kan pandangan pertama to ka mata, dong ka hati, jadi dari mata mara turun ke hati, sing uli hati mara ka mata, apalagi uli usus ka mata, joh gati to. Makané, extensions to perlu, apang koné tebel bulun matané, jadiné matané to lebih hidup koné. Lebih berénergi. Nah, ba paham neked dini? Jani liu bajang-bajangé ka salon jam-jaman, memperpanjang bulu mata. Ada 12 sénti, 14 sénti, sampai 18 sénti. Trus jani ketebalané, ada masi magenepan. Ada ané tebal, metumpuk ya, ada masi ané agak tipis, ané halus, ada masi. Ada ané jarang buluné, ada ané démpét. Trus warnané masi ada magenepan. Ada warna selem, coklat, hijau, biru. Pink.

Sebenarné, makin tebal koné makin melah matané. Padahal bulun mata to kan nak ringan harusné karena pas makijepan to pang sing makelo, tapi jani makin tebal bulun matané, makin kapah makijepan, soalné kan baat.

Nah jani jenis-jenisné makin anéh-anéh. Amen ada anak sing demen extensions, langsung gén meli bulu mata palsu, dadi anggo trus copot amen suwud. Nganggo to ruwet misi lém, tur harus makelo. Pertama harus jangin lémné, mara antiang setengah kering, mara pasang, mara buin jangin lém, mara antiang buin. Mara tutup aji eyeliner. Mara jangin eye shadow. Mara jangin ané lénan. Apa buin patutné yang sing ngerti (bukan make-up artist héhéhé).

Nah untuk anak ané sibuk, sing maan ngerunguang ané kéné-kéné, da khawatir. Ada bulun mata palsu nganggo magnét jani. Tinggal anggo gén sing perlu misi lém. Ba magnété ngeranaang ya ngoyong. Trus jenis-jenis ketahanan bulun matané masi aéng-aéng gati. Misalné kan ada bulu mata anti badai, bulu mata anti tsunami, anti mabok, anti air, anti panas, anti peluru. Silakan ba pilih. Nah untuk riset soal bulun mata palsu né bek ti ada di internét. Tapiii that’s not the point. Kembali ka ungkapan petéka bulun matané, jani suwud maca ésainé ené, ba ngerti sing, kenapa ungkapané ené punah? 

Ngerti kan? Keleh-keleh gén. Kijep-kijep gén. Ya orahin. Petéka bulun matané.

 

No comments