Maboya Pangkal Pandai

Olih: Kadék Sonia Piscayanti

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Nawang madan nak maboya? Ento téh amen ada nak ngomong sesuatu ané wow, anaké maboya biasané masaut, “Méhh, masak kéto.” atau “Dija ada kéto? Masaaaakkk bisa kéto.”

Atauuu, “Buikkk, aéng gati. Nahhh juang ba susukné.”

Kenapa séh ada anak maboya. Uli dija tekan rasa maboya. Tur apa pemicuné. 

Maboya to asal katané boya. Boya to artiné tusing. Maboya artinné, sing percaya, atau bahasa Indonésiané menyangsikan, meragukan, atau menunda kesimpulan

Nah, melah kan sebenehné anak maboya to. Anaké Bléléng ané demen maboya biasané nak dueg-dueg to. Biasané ya meragukan malu pernyataan, terus ngalih perbandingan, atau ngalih kenyataan ané lén. Dadiné ya terus memperbaiki kesimpulan. Né ciri-ciri nak dueg. Mempertanyakan terus, merangsang rasa ingin tahu. Misalné orahina, matahari terbit dari timur, anaké maboya bisa ngorahang, méééhhh masaakkkk, trus cobakina nolih pas semengan, oh saja uli timur matahariné terbit, berarti beneh. Tapi nu masi maboya, masak seken uli timur, jani ujina, melaib ya beneng kangin, seken sing. Nah semacam ento lah. 

Pendidikan harusné bergerak uli rasa maboya ento. Rasa ané menyangsikan makejang. Misalné menyangsikan Matematika. Uli dija tekané 2+2 = 4. Masak kéto. Jani meli gula dua, buin tambahin dua, trus baang tetanggané ané nelu bulanin, prejani telah padahal tuni papat ada gula. Mulihné adi mi jak taluh maan, padahal gula baang papat tekané mi jak taluh, apa hubungané? Oh, ada balesané. Kadang masi baang baas duang kilo, gula papat, kado, balesané bé céléng matah misi nasi, maksudné kénkén? Sing patuh logika Matematikané. Atau nyilih dua, kan ngulihang dua, kuda dadiné, amen nyilih dua ngulihang dua, sapih kan, padahal amen nyilih di bank ada bungané. Nyilih dua bisa ngulihang lima, atau dasa. Nah anaké maboya to bisa dawa amen ajak ngomong kéné-kéné. Tapi dadiné terus maputer otaké. Dueg dadiné. Apalagi melajah Fisika atau Kimia. Rumus Fisika to kan aéng-aéng gati. Amen nak maboya baang nyawab Fisika, jeg aéng gati résponé. Misalné rumusné Eisten né hukum kekekalan énérgi E = m.c2 dimana E=energi, m=massa, c=kecepatan cahaya. Anaké maboya kéné ba matakon. Men apa madan énergi. Ngidaang ningalin? Apa madan massa. Ngidaang ngasanin? Men cahaya kénkén ngitung pajalané. Men adi tawang monto kecepatané? Maan ngukur? Men adi percaya? 

Bek ti petakoné. Bisa masi nakonang ya nyén madan Einsten. Einstein né kan suba sing ada di guminé ené, tapi rumusné adi nu manggo sampai jani. Semacam kéto. Pokokné makejang takonanga. Padahal amen tundén ngaé rumusné bisa, tapi maboya to artiné mengejar to next lével, terus kénkén. Terus amen ba nawang pelaib cahayané, terus kénkén. Kija kal ender, ka peken, apa ka tukadé. Tapi sebenehné ya malajah kok, cuma imajinasiné jak logikané pesu ileh-ileh.  

Amen di Kimia lén buin. Tundéna ngafalang rumus Kimia yéh gén liu ti patakoné. Rumus Kimia air to kan H2O. Air to terdiri dari dua atom hidrogén dan 1 atom oksigén. Jani matakon ba, men uli dija tekané atomé ento. Adi nawang kéto susunan atomné? Mémangné maan matakon jak yéhé. Mémangné saja kéto? Padahal amen tundéna ngafalang gén suba pragat urusané, tapi maboya to nak apang menambah rasa ingin tahu, dadiné buin melajah apa madan atom, apa madan oksigén, hidrogén dan seterusné. Men atom-atomé né nyén gén keluargané, oksigén jak hidrogén né nyén gén keluargané, kénkén silsilahné, semacam kéto. 

Amen malajah bahasa Inggris lén buin. Apa madan present tense, past tense, future tense. Pang kénkén koné malajah tense

Misalné present tense koné kejadian sehari-hari. I eat everyday. Artiné saya makan setiap hari. Kéto koné. Men amen sing setiap hari makan kénkén. I don’t eat everyday apa kénkén. Apa I eat not everyday. Apa Not everyday I eat. Buin matakon men adi sing tiap hari téh makan. Emangné diét? Atau sengaja puasa? Atau karena pandemi irit dadiné?

Semacam kéto. Misalné buin past tense. Kejadian ané suba liwat. I ate yesterday. Artine Ibi yang makan. Men nyén matakon. Nyak makan nyak sing, silakan. Nak kéweh jak nak maboya. Orain pelih, sing orain pelih. Tapiiii ada melahné, biasané nak maboya né nak pangkal pandai. Ya maboya malu, matakon kemudian. Dadiné selalu ada celah pembaharuan konsép.

Dalam kontéks new literacies, ada ané madan meaning is socially constructed. Artiné makna to diciptakan bersama. Sing padidi. Ada keberagaman sudut pandang. Ada kesepakatan atau ketidaksepakatan. Artiné maboya to sah-sah gén asal bisa ningalin perspektif ané lén. Bisa masi ngemaang penjelasan. 

Jadi, maboya itu termasuk sikap menumbuhkan curiosity, menumbuhkan keinginan belajar, tur menumbuhkan PR untuk menggarap pertanyaan ané kondén sempat majawab. Di kontéks pendidikan, maboya termasuk sikap ané patut dikembangkan, apang bisa terus ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Coba bayangkan Einsten yén sing maboya pidan ajak énergi, pasti sing muncul hukum kekekalan énergi. Atau Newton pidan sing maboya ajak apel ané ulung ka guminé, pasti sing selidikina sampai lahir hukum gravitasi. Makejang ilmuné to lahir uli rasa maboya, mempertanyakan alias curiosity. Dadiné jani da pelihanga nak maboya, nak ada melahné to, misalné ada nak ngaé peken misi lift, baang anaké maboya, “mihhh aéngnééé, peken misi lift, cara kal ka mall gén, meli sumangka gén misi nganggo lift.” Nah baang malu ngomong kéto, siapa tahu beneh masi, masak meli sumangka nganggo lift, amen ngelilik sumangkané, kan mabrarakan di lift-é. Bisa bahaya. Atau ada nak meli bubuh, pelih bedik ulung di liftné, kan bahaya masih. Menyebabkan lift usak kena bubuh. Mungkin melah maksudné. Mungkin gén kannn. Soalné kan di bumi nganggo hukum gravitasi, amen ulung ka betén, sing ka baduur. 

Nah kéto lah. Pasti kal maboya ow. Nah dadi kok. Silakaannnn. 


No comments