Puisi-puisi Ni Komang Ari Utami; Sang Penguasa

Sumber: helpingthingsgrow.tumblr.com

Sang Mentri

 

Sang Mentri

Kabaos pejabat tinggi

Makudang braya mabéla mati

Ulian orasi apang maan suara tinggi

Sang Mentri

Dija jani mangungsi janji

Disubané mabukti dadi pilihan rakyat sami

Buka layahé tan patulang

Aluh baan ngitukang

Sang Mentri

Panganggoné sarwa bungah

Kedudukanné di tongosé melah

Tusing inget rakyatné jani melarat

Sang Mentri

Gajih tinggi suba sesai

Ulian proyék anggon manguluk-nguluk

Makada rakyat cenik tertunduk

Sang Mentri

Setata lali tekéning janji

Tuah ngitungang kulawargané padidi

Sekadi bikulé ngarusuhin ngaé idupé lacur

 

 

 

Sang Penguasa

 

Sang penguasa

Jatma sané uning tekéning sastra

Mawibawa sangkaning rupa

Sang penguasa

Sapasiraké nika?

Ngigelang layah tan patulang

Malaksana corah rengka tekéning tahta

Agama suba tusing katulad

Parilaksana buka raksasa

Marikosa angga sarira

Tusing ngitung nyama miwah sawitra

Bedak tekéning harta brana

Ngaénang sengsara jatma lacur

Sinah karma phala sané lakar nglebur


Ni Komang Ari Utami
embas ring Kecicang, Karangasem, pinanggal 31 Désember 1994, dados mahasisia seméster VII, ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments