Inget-ingetan Peken Bléléng; Jaja Lukis, Jaja Olén-olén, Jaja Orog-orog

Olih: Kadék Sonia Piscayanti

Sumber Potrekan: www.facebook.com/baliartvisual

Dugas yang nu cerik, kira-kira kelas 3 SD, ibuk yangé sabilang wai nundén yang ka peken. Peken Bléléng. Ento sekitar tahun 1990-an, yang kan lahir tahun 1984, waktu yang kelas 3 berarti tahun 1992-1993, nah ento masa-masa emas Peken Bléléngé. Sing ada peken ané melahan jak Peken Bléléng waktu ento. Top gati pekené. Murah meriah gati. Soalné ento peken ané paek jumah. Amen ka Peken Anyar, harus negak bémo, sing top dadiné. Sawiréh ongkos bemoné lumayan maal. Adénan beliang jaja. 

Nah né ané demenin gatiné amen mabalanja ka Peken Bléléng. Dagang jajané liu gati. Jaja apa alih ada. Apa gén ada. Sing sombong. Dagang jajané mebrarakan, uli lantai satu, lantai 2, pinggiran, tengahan, durian, makejang. Ada dagang jaja Bali, dagang jaja Jawa, dagang jaja China, dagang jaja Arab, ah makejang suba ada. Pluralisme gati jajané. Uli sekonden macelep ka tengah, uli di sisi suba cegat dagang jaja. Nah tapi ané paling top of the top, mula dagang jaja légendaris ané madan Mék Siti. Jani kaorahin, amen dot meli jaja ané jaan gati ané jani sing ada nak ngadep, coba meli mesin waktu, kembali ka tahun 1990an-milu ngantri di warungné Mék Siti ené. Nak Bali ané suba teruji gati duegné ngaé jaja. 

Nah jani kal orahin jaja apa gén adepa. 

Pertama ané top gati-gatiné, juara satu. Jaja lukis. Nawang jaja lukis? Ento téh, jajané ané malakar aji ketan nto. Nah ané ngaranaang jaja lukisé né spesial gati sing lén tuah asané ané nyampuh tur teksturné lemuh gati. Ketanné to jeg aduh suba lemuh, pulen, halus, jeg jaan gati-gati. Adonané pas, masa uyah, mabesikan jak asan nyuh jak gulané, aduh. Suba tahun kuda jani, 2021? Mih kondén ada asané ané ngalahang jaja lukisné Mék Siti. Lanjut. Ané khas buin, bentukné. Sing segitiga ané cara lukis ané mainstream bentukné, né persegi panjang bentukné, ukurané mirib nem sénti kali dua sénti, cenik, tapi jaan gati. Pokokné jani kapah gati nepuk jaja lukis kéto. Persegi panjang. Ribet mungkin ngaé bentukné, presisi gati. Panjang kali lebar to persis ya. Luasné dua belas sénti persegi. Dagang jaja apa matematikawan Mék Siti? Wakakak. 

Ané juara dua jani. Jaja olén-olén. Mihhhh, Déwa Ratuuuuu. Nawang madan jaja olén-olén?

Entooo téhh, ané jajané cara jaja uli, iris iris dadi lembar-lembar kéto. Tapi jaja uli kan biasané nganggo ketan putih, né nak ketan selem anggona, alias injin. Nawang injin? Black ketan. The ketan is black you know

Nah ento suba. Ané jaan gati, nak ketané lemuhhhhh gati-gati. Jani sing ada jaja olén-olén kéto lemuhné. Biasané katos, atau tengal, atau sambrag ketanné. Né nak sing. Melah gati. Cara sopan gati macelep ka bibihé, jeg sopan lan adem gati. Macelep ka kolongané lancar gati, cara naar makanan terbaik di dunia. Mih sayang gati waktu ento sing ada ané madan sosial média. Sing ngidaang upload di instagram. Jani lén nu Mék Siti madagang jek viral gati ba. 

Terakhir né, last but not least, alias, terakhir tapi bukan yang terburuk, héhé, orog-orog. Né buin, nawang sing madan orog-orog? Né adan jaja ané sesuai jak dwi sama lingga- éh apa dwi maya lingga ah- orog-orog. Asal mula jajané né uli dija kadén, tapi sing penting, ané penting ento asané. Nah orog-orog né uli baas masi bahanné tapi macampur nyuh misi gula bali, jeg top gatiné. Biasané orog-orog né satu pakét jak bubuh gadang, ané maknyus tur legit gati. 

Soal harga, mimih mudahné. Ipidan né ngaba pis 500 gén magenep ti bakat. Biasané pis 500 to maan jaja lukis abungkus (5 pieces), jaja olén-olén abungkus (5 pieces), ajak orog-orog misi bubuh gadang. Jaan gati idupé pidan. Jani dija meli mesin waktu dik. Dot kemu buin. Jelap meli jaja gén. 

Singaraja, 10 Méi 2021

 

1 comment:

  1. Mani ajake menek bemo��
    Demen ti jak jaje nyangket onya.
    Top

    ReplyDelete