Puisi Madé Sanggra; Bungut Lantang Ngutahang Kacang

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

bungut lantang ngutahang kacang 


i titiran dadi mantri

i gelatik dadi galuh

i bondol dadi condong

lan i blatuk dadi juru kajar

i bacica dadi juru céngcéng

i sawanujan dadi juru kempur

kalaning krama paksiné ngawangun arja

cihna jagaté gemuh raharja

wong

sato

mina

manuk

taru

buku

sami garjita ramia setata

nguni!

mangkin?

taaa.......sss, pluk!

i paksi lua ulung bah nungkayak

i paksi muani sengap engap-engap 

manahnyané sedih pedih

jengah ngahngah

duh, manusané gemes ames

yéning anginé pateh kadi dibi

tur ngelantur selanturnyané

gulemé jagi ningkeb iyeb

i kompiang tan jagi ngaksi paksi 

déning manusané gemes ames 

déning paksiné sami kapaksa

déning i bungut lantang ngutahang kacang 

 

sukawati, sa, u, bala, 1980 


Catetan: Kaambil saking pupulan puisi Bali anayar Kidung Republik kakawian Madé Sanggra

 

No comments