Puisi K. Putru; Galang Bulan

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Galang Bulan

 

Sangkaning tulus - dulur

kaduluran déning kalédangan 

dangan makardi

ngardi ajuning galang pada

 

pada aju mulaning sarat

sarat kajun

sarat bakti

bakti siniwi apan punika.....

 

i sasih mangawé girang

girang ipun i sekar gadung

gadang daun njané mangrawé

 

ngawé sukaning ati 

ati sutji pinda widi

kawidén-ning sinar bulan

 

sangkaning punika raris.....

suara rebab gambuh mangalup

ngalap kasor kéngin mapitorang

 

miterangin antuk galang bulan

bulan purnamaning kapat?

 

 

1 comment: