Puisi-puisi I Nyoman Sutarjana; Puisi Alit

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Puisi Alit

Puisi alit saking anak alit
Ngulat kruna sulat salit
Raos makulit nglilit arti
Tusing sulit ngalulut ati
ngulati pangapti
ngruruh kantiJejeh

Yén enu jejeh sinah kajajah
yén kajajah kéweh nyujuh
nyujuh sakancan ipian
gedénang bayuné
lawan  jejehé
jujuh pangaptinéMakecuh

Caah cauh raos nyangluh
Élah aluh ngitukang layah
Sakadi makecuh ka baduur
Krunané cicih ngrananin ragaSepi

Apa makrana rurungé sepi
Gelar-gelur kraung-kraung
Tusing karungu
Tusing nyama tusing timpal
Tusing rungu
Apa makrana
Ulian lima pepes sing ngisi pipis
Tusing mapipis idupé tan sipi sepiNgantos

Uripé ngantos
Galah magentos
Matinggal genah
Magentos angga
Cakupang bhaktiné
Saking puyung nuju puyungMasuluh

Mula aluh nyuluhin anak
Sakancan berek ngenah élah
Tusing karasa nyuluhin
Ulian banyuné berek

Nanging nyuluhang raga
ngalih lawatan padidi
yén lawatané ngenah jelék
mekané bakat pantigangI Nyoman Sutarjana
Guru ring SMAN Bali Mandara, nulis puisi anggé sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments