Kamus Bali - Indonesia (12)1ameng n jaga; kawal;
ameng-a.meng n penjaga; pengawal;
nga.meng v menjaga; mengawal: Pan Kerti ~ pura ento Pak Kerti menjaga tempat suci itu;
pa.nga.meng n penjaga; pengawal
2ameng v pegang (senjata) untuk mengancam atau menakut-nakuti;
ameng.ang v pegangkan (senjata) untuk mengancam atau menakut-nakuti;
ameng.anga v dipegangnya (senjata) untuk mengancam atau menakut-nakuti;
ka.a.meng.ang (ka.meng.ang) v diancam dg (senjata) (oleh);
nga.meng v mengacu (tt senjata);
nga.meng.ang v mengacukan
3ameng, tan.pa.meng.an Ami v tidak terduga-duga; tidak tersangka-sangka
ameng-a.meng n istri yg tidak sah; gundik;
ma.meng-a.meng v bertamasya; bermain-main
amer n palu besar
amer.ta n air yg menyebabkan hidup kekal
1ames v celup;
amesa v dicelupnya;
ames.ang v celupkan;
ames.anga v dicelupkannya;
ames.in v celupi;
ames.ina v dicelupinya;
ames-a.mes.an n hasil pekerjaan mencelup;
ka.a.mes (ka.mes) v dicelup (oleh);
ka.a.mes.ang (ka.mes.ang) v dicelupkan (untuk orang lain) (oleh);
ka.a.mes.in (ka.mes.in) v dicelupi (oleh);
ma.a.mes (ma.mes) v tercelup;
nga.mes v mewarnai kain dsb dg memasukkannya ke dl air yg berwarna; mencelup: ia dadi tukang ~ benang dia menjadi tukang mencelup benang;
nga.mes.ang v mencelupkan (untuk orang lain);
nga.mes.in v mencelup sst;
pa.nga.mes.an n tempat mencelup
2ames a lahap: céléngé -- ngamah babi itu makan dg lahap;
ames.ang v lahapkan;
nga.mes.ang v bertambah lahap
3ames a tidak merasa jijik (dg sst yg kotor, busuk, dsb): ia -- nyemak bangkén bikul ia tidak merasa jijik mengambil bangkai tikus
amik, nga.mik v makan terus-menerus sedikit-sedikit; makan camilan;
amik-a.mik.an n camilan; kudapan; makanan ringan
amis a kecil sebelah (tt hasil membelah bambu);
amis.ang v kecilkan sebelah;
amis.anga v dikecilkannya sebelah;
amis.in v perkecil sedikit;
amis.ina v diperkecilnya sedikit;
amis-a.mis.an n sampah dr membelah bambu;
ka.a.mis (ka.mis) v dikecilkan sebelah (oleh);
ka.a.mis.ang (ka.mis.ang) v dikecilkan sebelah (oleh);
nga.mis v mengecil sebelah: buka nyebit tiingé ~ ka cerikan, pb tidak adil dan selalu merugikan golongan yg lemah;
nga.mis.ang v mengecilkan sebelah;
nga.mis.in v mengecilkan sebelah
ami.ug a tersebar luas (tt berita);
ami.ug.ang v sebar luaskan (tt berita);
nga.mi.ug.ang v menyebarluaskan (tt berita)
am.la n asam
amoh, amuh a lapuk
amon amun
among v jaga; pelihara;
amonga v dijaganya;
among.an n yg dijaga; tugas yg harus dikerjakan;
ka.a.mong (ka.mong) v dijaga (oleh);
nga.mong v menjaga; memelihara: krama désané ané ~ purané ento warga desa yg menjaga pura itu;
nga.mong.in v mengurus: ia liu ~ gaé dia banyak mengurus pekerjaan;
pa.nga.mong n orang yg bertugas memelihara atau menjaga
amor v membaur; menyatu: -- ring acintya semoga menyatu dg Tuhan
1am.pad, ngam.pad v membabat: i bapa ~ pundukan ayah membabat (rumputrumputan) pematang sawah;
am.pada v dibabatnya;
am.pad.an n hasil membabat;
am.pad.anga v dibabatkannya;
am.pad.in v babati;
am.pad.ina v dibabatinya;
ka.am.pad (kam.pad) v dibabat (oleh);
ma.am.pad (mam.pad) v terbabat;
ngam.pad.ang v membabatkan;
ngam.pad.in v membabati;
pa.ngam.pad.an n alat untuk membabat
2am.pad n sisa: -- nyuh sisa kelapa yg tidak habis diparut;
am.pada v disisakannya: ia ngikih nyuh liu pesan ~ dia memarut kelapa banyak sekali disisakan (bagian yg tidak bisa diparut);
am.pad.ang v sisakan;
ka.am.pad.ang (kam.pad.ang) v disisakan (oleh);
ngam.pad.ang v menyisakan
am.pag a tua (tt kehamilan): -- belingné hamil tua
am.pah a ceroboh; tidak hati-hati;
am.pah.ang v mengerjakan dg tidak hati-hati;
am.pah.anga v dikerjakannya dg tidak hati-hati;
ka.am.pah.ang (kam.pah.ang) v dikerjakan dg tidak hati-hati (oleh);
ngam.pah.ang v mengerjakan dg tidak hati-hati;
ngam.pah-am.pah v bertindak ceroboh; bertindak tidak hati-hati
am.pak v buka (pintu, jendela, dsb);
am.paka v dibukanya;
am.pak.ang v bukakan;
am.pak.anga v dibukanya;
am.pak.in v bukakan: ~ ia jelanan bukakan dia pintu;
am.pak.ina v dibukakannya;
ka.am.pak.ang (kam.pak.ang) v dibukakan (oleh);
ka.am.pak.in (kam.pak.in) v dibuka (untuk) (oleh);
ma.am.pak (mam.pak) v terbuka: dugas teka dapetang tiang kuriné ~ ketika datang, saya dapati pintu gerbang sudah terbuka;
ma.am.pak.an (mam.pak.an) v dl keadaan keadaan terbuka;
ngam.pak.ang v membukakan: ia ané ~ jendéla dia yg membukakan jendela;
ngam.pak.in v membuka (untuk)
am.pal n sapi atau kerbau putih dg tanduk dan kukunya hitam
am.pan v renggut; tarik dg paksa;
am.pana v direnggutnya;
ka.am.pan (kam.pan) v direnggut (oleh);
ma.am.pan (mam.pan) v terenggut;
ngam.pan v merenggut: ~ bun kaséla merenggut batang ubi jalar
1am.pang a hambar (tt tembakau)
2am.pang a ringan; tidak berisi (biji): -- padiné padi itu tidak berisi beras
1am.par a rendah
2am.par, ngam.par a 1 tidak tepat mengena; 2 tidak dalam: tatuné ~ lukanya tidak dalam
am.pas n ampas; sisa sst: -- tebu ampas tebu;
ma.am.pas (mam.pas) v berampas
am.pat n perintang (berupa ranting-ranting kayu dsb);
am.pat.in v diberi berperintang;
am.pat.ina v diberinya berperintang;
ka.am.pat.in (kam.pat.in) v diberi berperintang (oleh);
ngam.pat.in v memberi berperintang
am.pat.an a ragu-ragu; curiga
am.peg, am.peg.ang v sentakkan; renggutkan;
am.peg.anga v disentakkannya; direnggutkannya;
ka.am.peg.ang (kam.peg.ang) v disentakkan; direnggutkan (oleh);
ma.am.peg (mam.peg) v tersentakkan; terenggutkan;
ma.am.peg.an (mam.peg.an) a dl keadaan tersentakkan; dl keadaan terenggutkan;
ngam.peg.ang v menyentakkan; merenggutkan
am.peh, mam.peh Asi v menghembuskan napas; wafat;
am.peh.ang v dihembus; ditiup: ~ angin ditiup angin;
am.peh.anga v dihembuskannya; diterbangkannya;
ka.am.peh.ang (kam.peh.ang) v dihembuskan (oleh);
ma.am.peh.ang (mam.peh.ang) v berhembus; bertiup;
ngam.peh.ang v menghembuskan
am.pel, am.pel.anga v dikumpulkannya (dipinggir);
ka.am.pel.ang (kam.pel.ang) v dikumpulkan (oleh);
ma.am.pel.an (mam.pel.an) v berkumpul berdesak-desakan;
ngam.pel v 1 berkumpul menjadi satu; 2 membayar iuran sekaligus krn tidak melaksanakan tugas sbg anggota banjar atau subak;
pa.ngam.pel n uang atau barang sbg pengganti tugas
am.pen n tali dr benang
1am.pet v kerjakan dg keras;
am.pet.ang v kerjakan dg keras;
am.pet.anga v dikerjakannya dg keras;
ka.am.pet (kam.pet) v dikerjakan dg keras (oleh);
ka.am.pet.ang (kam.pet.ang) v dikerjakan dg keras (oleh);
ngam.pet v mengerjakan (sst) dg keras: ia ~ malaib dia lari dg kencang;
ngam.pet.ang v mengerjakan (sst) dg keras
2am.pet v tahan; kendalikan;
am.pet.ang v tahan; kendalikan;
am.pet.anga v ditahannya; dikendalikannya;
ka.am.pet (kam.pet) v ditahan (oleh); dikendalikan (oleh);
ka.am.pet.ang (kam.pet.ang) v ditahan (oleh); dikendalikan (oleh);
ngam.pet v menahan; mengendalikan;
ngam.pet.ang v menahan; mengendalikan

(masambung…)Catetan: Kaambil saking Kamus Bali-Indonésia Édisi Ke-3 sané kamedalang antuk Balai Bahasa Bali

No comments