Komang Berata miwah Ida Bagus Pawanasuta Dados Jayanti Gerip Maurip 2019

Ida Bagus Pawanasuta miwah Komang Berata
Pustaka Ékspresi wantah penerbit sané wénten ring Désa Kukuh Marga, Tabanan, duwén I Madé Sugianto sané setata urati ring kawéntenan sastra Bali modérn (SBM). Sajabaning ngwantu pangawi Baliné utaminnyané pangawi SBM mangda prasida ngamedalang cakepan, taler ngalaksanayang pacentokan nyabran warsa sané mawasta Gerip Maurip. Gerip Maurip puniki kalaksanayang ngawit warsa 2017 lintang.
Ring warsa 2019 puniki, kalih pangawi polih jayanti Gerip Maurip inggih punika Komang Berata ring widang satua cutet/novél, miwah Ida Bagus Pawanasuta ring widang puisi/prosa liris Bali. Jayanti puniki kasobyahang ring dina Anggara Kliwon (4/2/2020).
Manut penggagas Gerip Maurip, I Madé Sugianto, ring warsa 2019 wénten kutus diri pangawi sané nyarengin pacentokan puniki lan wénten siki pangawi sané ngirim kalih cakepan. Limang diri pangawi satua cutet/novel inggih punika Agus Sutrarama, Komang Berata, IW Wikana Seraya, I Nyoman Agus Sudipta, miwah I Wayan Widiastama. Tur tigang diri pangawi puisi Bali inggih punika Ida Bagus Pawanasuta, I Madé Édy Arudi kalih cakepan, miwah Putu Wahya Santosa.
Sugianto sané mangkin taler dados perbekel ring Désa Kukuh, Marga, Tabanan ngawewehin, para jayanti puniki pacang polih piagam miwah cakepan sané dados jayanti pacang kamedalang dados cakepan. Sané makada dané makarya pacentokan puniki nénten ja tios sangkaning wéntennyané Hadiah Sastéra Rancagé sané ngicén penghargaan majeng ring pangawi sastra modérn sané nganggén basa daérah. "Titiang ngawitin indiké puniki warsa 2017. Tiang terinspirasi saking Hadiah Sastera Rancagé sané kaicé Yayasan Rancagé duwén Ajip Rosidi, sastrawan saking Bandung," baos Sugianto. 
Sané mabinayan, yéning Sastera Rancagé sané kalombaang inggih punika cakepan lan jayantinnyané polih jinah miwah piagam. Nanging yéning Gerip Maurip sané kalombaang inggih punika naskah, lan naskah sané polih jayanti pacang kamedalang dados cakepan. (sup)


No comments