Puisi-puisi Ni Wayan Harik Wahyuni; Ubad Suung

Potrekan Manik Sudra

Ubad Suung

Peteng malénan
Lemah malénan
Kaukin semeng, peteng
Kaukin peteng, semeng
Sawat
Iraga majohan
Makelo
Saja makelo rasaang
Sebet
Mula sebet nglingkeb
Limané sing sida saling gisiang
Paningalané sing sida saling neneng
Tuah rasa malunlun
Maliah maluab
Pasuaran I ati
Sebet…
Sakit…
Tuah I Kala
Ia I Kala
Ané lakar sida ngubadinOncor

Dinané nyansan peteng
Sunar bulan ngremeng
Remrem kalingkubin ambu masenteng
Tusing sida ngaé kenehé lengeng

Sayan peteng sayan mameteng
Tuah sunar i oncor ngeber
Andus selem melbel
Kaampehang i angin dingin

Tegehang ia, ulap iraga
Endepang ia, nyorsor mataParo

Mabungkulan saja
Buleh-buleh mula
Patuhé tuara
Apa buin rasa
Ah… tusing buina

Kedeng ia…
Angsokang masi…
Luung yén dadi besik
Jelé yéning mamesik

Patuté sujati
Pelihé pasti
Nanging …
Paro, Ning …
Sing ja makejang


Ni Wayan Harik Wahyuni
magenah ring Br. Dinas Telaga, Désa Sibetan, Bebandem, Karangasem. Sané mangkin makarya dados Penyuluh Bahasa Bali

No comments