Puisi-puisi I Gdé Nyana Kesuma; Suluh Urip

Sumber potrekan; www.pexels.com

Suluh Urip

Idup di jamané jani 
Jaman sané katah kebaos
Jaman kaliuga
Ané selem bisa dadi putih
Ané putih bisa dadi selem
      Makasami campuh
      Tengah kalawan sisi
      Tusing ada misi
      Tusing karuan beneh 
      Tusing karuan pelih
Ané joh ngenahné luung
Ané di muncuk cunguhé
Tusing mabo
Liunan cara taluh semuuk
Tusing taen masuluh 
Ngapung
        Matempung
        Puyung
        Ulah-ulah ngenahné luung
        Pamuputné payu payu ulung

Yéhtengah, 2019Bantang 

Pejalan idupé
Yén sing kangin kauh
Yén sing kaja kelod
Kengkén ja cara rodan pedatiné
Buin diuur buin di beténan

Mekeber melingser
Meguyang mangumbara
Nah né ja mula pejalan idupé
Jani nyen ngorang
Idupé aluh

Aluh cara madingan telapakan limané
Tusing
Tusing ja care ento patuté
Ané jani len bakat rasang
Sebet kalawan bagia 

Tusing pesan dadi palasang
Magenti ia teka
Pajalan mula pajalan
Tis kalawan panes
Utama lawan nista

Yehtengah, 2019


I Gdé Nyana Kesuma
magenah ring Br. Yéhtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, prasida kahubungin ring email: nyanakesuma10@yahoo.com.

No comments