Seken Sayuwakti Saja

Olih : IDG Trinandita
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Yéning rerehang tungkalikan kruna hoaks pastika panyawisnyané wantah seken, sayuwakti lan saja. Hoaks punika wantah guyu, bogbog, lan nguluk nguluk. Kruna hoaks ritepengan aab jagaté mangkin sampun dados orti  ketah kapanggih ring médsos utawi média tiosan. Indiké punika pastika  maduwé tetujon. Sapunapi tetujoné sinah sané ngaryanang lan nyobyahang hoaks punika sané pastika tatas uning.
Indiké punika mejanten pisan patut keyatnain. Napi malih hoaks sané ngawinang jatmané éwa, jejeh ngantos miyegan. Sekadi conto hoaks jagi wénten bencana alam sané nibénin sinunggil wewidangan. Patut keyatnain antuk nyelehin wecana punika ring para jana sané uning ring pariindikan orti sané kadadosang hoaks. Nénten dados ngalimbakan hoaks punika. Hoaks wantah orti sané nénten prasida mejanten dados kepatutan. Yéning kasobyahang sinah  jagi keni hukum.
Ngelantur maosang indik kruna seken, sayuwakti lan saja. Dados katelatarang sekadi conto pinaka rerama ring paumahan, guru ring sekolah, warginé ring masyarakat lan pamerintah pastika misaratang pisan lan ngutsahayang sumangdané prasida mapidadab sané seken, sayuwakti lan saja né punika.  
Yéning ring paumahan i rerama pastika misaratang i pianak mangda seken malajahang padéwékan, sayuwakti prasida nuut sekancan pitutur rerama lan saja-saja uleng ring geginan nyané midadabin kauripan sané becik lan patut. Ring sekolah taler asapunika i guru ngarepang sisiané mangda gumanti seken teleb ngemargiang swadarma dados sisia. Sayuwakti ngelaksanayang sekancan tata-titi pemargi sané wénten, nénten maparilaksana sané kaon lan saja saja ngalaksanayang pidadab sané becik tiosan. Punika taler ring warginé ring masyarakat patut niténin seken sayuwakti saja punika. Pamerintah pastika sampun mautsaha ngemargiang pidadab becik punika.
Yéning telatarang seken sayuwakti saja punika wantah kruna sané maartos teleb, patut pisan, lan tan guyu-guyu. Dadosné seken sayuwakti saja wantah patut dadosang pidadab sané becik niténin kahuripan i manusa madasar ajah-ajah agama, adat budaya, cakepan, lontar, sejarah lan sané tiosan. Sané patut dados dasar parikrama warginé sami.
Yéning sampun prasida ngamargiang indiké sané mapidadab seken sayuwakti saja sekadi sané kewedar. Puniki  wantah pidadab ajah suci Hindu Tri Kaya Parisudha. Sané mapisaratang mangdané i manusa setata mapikayun, maucap lan maparilaksana sané becik lan patut. Jagi mapikolih kerahayuan lan kerahajengan. Doh saking kabyahparan lan kaduhkitan ring jagaté.
Ring aab jagat sekadi mangkin yéning maparilaksana nénten nginutin pidadab sané patut lan becik sinah jagi keni pidanda hukum. Punika patut kapratyaksayang ring sajeroning parikrama. Mangda pastika tatas uning ring kasujatian sané patut. Dadosné yéning sampun prasida ngemanahang, raris mapajar ngelantur maparilaksana sané seken sayuwakti saja punika sinah sampun kabaos lascarya becik lan patut. Puniki dados tatujon lan kautsahang sareng sami. Yéning sami pidadab sampun madasar ajah-ajah agama sinah nénten méweh ngaruruh sané kebaos rahayu. Yéning baosang minabta dangan sakémawon laksanayang utawi pidadabin minabang abot pisan. Sakéwanten yéning sampun mautsaha pastika indiké sané kawedar jagi prasida katepasin. Panglingsir maosang seken sayuwakti saja mangda kadadosang titi pengancan kahuripan.

21 Oktober 2018


I Déwa Gedé Trinandita
urati lan seneng ring parikrama Bali.

No comments