Puisi-puisi I Gedé Suwartama; Purnama Ungu

Sumber Gagambaran; pixabay.com

Jangkrik Nuluh Rurung

Wengi bintangé pakemyit
Ngyasain wenginé kélang sunaran sasi
Swaran jangkrik mangangklung
Ngedig-ngedigin bungbung
'Sasi wimba hanéng gata mési banyu'
Wirama tan malih katembangang
Tengahing bungbung jangkrik kapetengan

Jangkrik tengahing latri
Tinglis swarané mangrikri
Nitenin rurungé langkung
Sayan edoh ia manambung

Sang pisarat
Alon-alon nuluh rurung
Kapetengan tatkala wengi
Lawat sundihé pinaka titi
Ngetut genah jangkrik mangrikri

Tengahing bungbung jangkrik kapetengan
'Sasi wimba hanéng gata mési banyu'
Wirama tan sida katembangang
Swaran jangkrik mangangklung
Rurungé mawali mamung

IGS#Bantas#132019Purnama Ungu

peteng setu
ambu ngalambu
ngabubu kalu
bulan bisu

belog pongah
nyuléngék ngadah
ngajap sinah
bulan katadah

nungkalik tilem
bulané kelem
langité remrem
kakrubung gulem

inguh limuh
katiben gemuruh
ngulacak sabeh
nyibak keneh

sué kantiang
Purnamané aptiang
Sang Ratih maka bayang
sirna ilang putus liang

(Sasih Kawulu 2018)Bongbong 2

siap biying
mapagut sa kuning
kabongbong di jaba pura
anut tanding pada jaya

kangin kauh cager menang
jujuh batis pada lantang
sregep taji tegil kiwa
unduk sapih cenik ada

pakembaré mider nuduk toh
masang rayu ken i botoh
bruwak-bruwak ngaba janji
yadiapin urung mabukti

kabentétin pada celang
kakelegin buluné jerang
pepaluné pada unggul
pengetohe tyaga mangembul

siapé matoh jiwa
uripe suba sanguna
bebotohé matoh pipis
enyén kalah dadi pengemis

kéwala
yéning suba pada lega
suba masih pada patut
kalah menang ento biasa
jalan Widi pada tuut

Bantas#6/2/2018


I Gedé Suwartama
nyurat puisi lan satua cutet. Kakawiannyané kawedar ring Bali Orti (Bali Post)

No comments