Puisi-puisi I Kadék Adi Putra; Kembang Bintang

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Wrespati Pon

Di Wrespatiné matemu Pon Ukir
Nyumu nyiup Sang Hyang Bayu
Di Wrespatiné matutugan Pon
Élingé ngenyemin Sang Hyang Rupaka
Lakar nyalanin karma Sang Numadi
Di Wrespatiné matemu Pon Ukir
Badé tegeh nyujuh ambara
Matumpang pitu nganti solas
Di Wrespatiné matutugan Pon
Sing dadi tagih sing dadi kelidin
Badé ngrényéb mapayas mas
Kasunggi banjar ngiterin pempatan
Badé ngrényéb maprada mas
Kategen banjar ngungsi tunon
Tan ja matuuh lantang raris kageseng
Di Wrespatiné matemu Pon
Lintang badé sing dadi kelidinKembang Bintang

Yén lemah kalem
Yén peteng klinyar
Kakah kékéh ngalih amah
Lemah karasa peteng
Peteng karasa galang
Nanjaang sera aji kéténg
Nyiup andus ba biasa
Nginem sajeng ba biasa
Nunas tirta masi ba biasa

Di petengé satata makenyem
Di peteng satata girang
Di lemah bucun matané satata belus
Sing liu nak tau
Engsek kadi abu
Di tengah, tangkahé matatu
Sing ulian demen nyalanin
Boya momo sakayané uberin
Nanging kedék raré kaempehin
I Kadék Adi Putra
mangkin makarya dados guru Matematika ring SMAN Bali Mandara.

No comments