Madé Taro

Facebook Made Taro

Madé Taro embas ring Désa Sengkidu, Karangasem, warsa 1939. Ngawit nyurat puisi lan cerpén Indonésia daweg ngranjing ring SGB Gianyar (1953). Puisi miwah cerpén punika akéh sané kamuat ring koran-koran Jakarta luiré Suluh Indonésia, Berita Minggu, Sinar Harapan. Talér kamuat ring koran-koran sané terbit ring Bali luiré Suara Indonésia, Angkatan Bersenjata, lan Bali Post.
Ngawit warsa 1979, dané ngwangun Sanggar Kukuruyuk, genah alit-alité malajah maplalian, magending, masatua, ngwacén puisi, miwah matéater. Ngenénin plalian, gending miwah satua, dané sampun ngamedalang buku (cakepan) akehnyané lintang ring limolas. Cakepan-cakepan punika wénten sané kamedalang ring Bali, taler wénten ring Jakarta miwah Yogyakarta.
Piagam penghargaan sané sampun kapaica luiripun: Guru Teladan saking Gubernur Bali, Seni Kerti Budaya saking Bupati Badung, Bali Award (vérsi tabloid Bali Aga) saking Gubernur Bali, Adikarya saking lKAPI Jakarta, Anugerah Permata (versi Permata Bank) saking Gubernur Bali.
Cakepan puisin dané sané mamurda Bébék Punyah kapupulang saking puisi-puisi dané sané maanggé rarikrikan ring Sanggar Kukuruyuk, taler wénten sané sampun kamuat ring média cétak Canang Sari, Buratwangi, Bali Post, miwah Bali Aga.

NB: Biodata puniki kaambil saking cakepan pupulan puisi Bébék Punyah

No comments