Kamus Bali-Indonesia (3)

A (3)

abén a kalem; tenang: semuné Luh Sari --sikap Luh Sari tenang
abet n tingkah laku; cara: luung pesan – né kelakuannya baik sekali;
abet.anga v diperlakukan;
ma.a.bet (ma.bet) v bertingkah laku; bersikap seolah-olah: ia ~ nawang dia bersikap seolah-olah mengetahui; sangkur~ jamprah, pb orang bodoh berlagak pandai;
nga.bet.ang v 1 mengatur; memperlakukan; 2 mempergunakan
abi.an n kebun: -- nyuh kebun kelapa; -- telah bangkung mati, pb menderita kerugian sampai modalnya habis;
ma.a.bi.an (ma.bi.an) v berkebun: bapa enu luas ~ bapak masih berkebun;
ma.a.bi.an.an (ma.bi.an.an) v bertanam palawija;
ma.a.bi.an.in (ma.bi.an.in) v menanami sawah dengan palawija;
nga.bi.an.in v menanami palawija;
pa.a.bi.an.an (pa.bi.an.an) n 1 kebun; 2 palawija yang ditanam di sawah
abih v dampingi;
abiha v didampinginya;
ka.a.bih (ka.bih) v didampingi (oleh);
nga.bih v mendampingi; mendukung; melindungi: ia -- dugas bapané mati dia mendampingi ketika ayahnya meninggal;
pa.nga.bih n pendamping
abil, a.bil.an n gubal kayu hasil menebas;
nga.bil.in v menebas gubal kayu
abin v pangku;
abina v dipangkunya;
ka.a.bin (ka.bin) v dipangku (oleh);
ma.a.bin (ma.bin) v duduk di pangkuan; dipangku;
nga.bin v memangku: ia ~ pianakné dia memangku anaknya;
pa.a.bin.an (pa.bin.an) n pangkuan
abing 1 n tebing: mongkod – memanjat tebing; 2 a curam (tentang permukaan tanah)
nga.bing v berada pd/dekat tebing: tanah ané lakar belina tongosné ~ tanah yang akan dibeli tempatnya pd/dekat tebing
abir a miring ke samping: tajin siapé – taji ayam itu miring ke samping
abit ubat-abit
abi.uh a kekar: gedé -- besar dan kekar
ablag-éblég a terhuyung-huyung (tentang cara berjalan)
abon n abon
1abot Aso a 1 berat: -- pisan berat sekali; 2 hamil: ipun sampun -- dia sudah hamil;
nga.bot.in v memberati
2abot Bll a malas: ia mula -- dia memang malas
1ab.ra a tampan; bagus; gagah: -- pisan Ida nganggé busana Bali gagah sekali Anda mengenakan busana Bali
2ab.ra n perhiasan; mutu manikam
abu n 1 abu (sisa barang terbakar): galak-galak di --, pb berani hanya di pekarangan; 2 debu di dalam rumah (seperti sarang laba-laba; debu yang masuk dari luar)
abu-a.bu a warna antara hitam dan putih (serupa dengan warna abu kayu bakar); kelabu
abug n kue yang terbuat dari tepung pulut, dicampur tepung beras, kelapa parut, dibubuhi gula, lalu dikukus: ngurupang -- aji uli, pb menukar yang baik dengan yang kurang baik
abuk a banyak dan merata: ubanné -- ubannya tumbuh dan merata
abut v cabut: -- kladiang, pb gadis dan ibunya diperistri sekaligus;
abuta v dicabutnya;
abut.ang v cabutkan;
abut.anga v dicabutkannya;
abut.in v cabuti;
abut.ina v dicabutinya;
ka.a.but (ka.but) v dicabut (oleh);
ka.a.but.in (ka.but.in) v dicabuti (oleh);
ma.a.but (ma.but) v tercabut;
ma.a.but.an (ma.but.an) v 1 mencabut sesuatu (biasanya tanaman); 2 tercabut;
nga.but v mencabut: jani masan ~ kacang sekarang musim mencabut kacang (tanah);
nga.but.in v mencabuti
acak, ngacak-acak 1 adv semuanya; 2 v tidak ada yg tertinggal; merata;
ma.a.cak- a.cak.an (ma.cak-a.cak.an) v bertumpah-ruah; berlebihan
acal-acal n batas perlombaan burung dara dan sebagainya.
acang-acang n sejenis lauk
acar n makanan bercuka dari irisan buah mentimun, wortel, bawang, cabai, nanas, bengkuang, atau daun sawi, biasa dimakan bersama nasi
acep v harap;
acepa v diharapnya;
acep-a.cep.an n tindakan menyampaikan harapan (dari jauh); pengharapan;
acep.an n harapan;
ka.a.cep (ka.cep) v diharap (oleh);
ma.a.cep (ma.cep) v diharap;
nga.cep v mengharap; memusatkan pikiran: ~ Ida Sanghyang Widi mengharap ke hadiran Tuhan
aci n upacara; ibadat;
aci-aci n segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara;
nga.ci v mengadakan upacara; mengadakan ibadat untuk mohon perlindungan: krama subaké ~ di Bedugul anggota subak mengadakan upacara di Pura Bedugul;
pa.nga.ci n segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara
acin.tia a gaib; tidak terpikirkan: Sanghyang -- Tuhan; amor ring -- moksa (menyatu dengan sang pencipta)
acreng a berkarisma; berwibawa
acum a pucat
acung-acung adv sendirian (tentang berjalan);
nga.cung-a.cung v berjalan sendirian
ada v ada: tusing -- lemeté lung, pb kelenturan hati dapat menyelesaikan masalah; tusing -- uma ané tuara lelintahan, pb tidak ada sst yg sempurna; -- tuara jujur; sederhana: raosné ~ katakatanya sedikit, tapi jujur;
ada.ang v adakan;
ada.nan a lebih baik: ~ kéto lebih baik
demikian;
ka.a.da.ang (ka.adang) v diadakan (oleh);
nga.da.ang (nga.dang) v mengadakan: teruna-teruniné ~ drama di Galunganné para pemuda menanggap drama di hari Galungan
adad Bll v tarik;
adada v ditariknya;
adad.ang v tarikkan;
adad.anga v ditarikkannya;
ka.a.dad v ditarik (oleh);
ka.a.dad.ang v ditarikkan (oleh);
ma.a.dad (ma.dad) v tertarik;
nga.dad v menarik: ia ~ tiing dia menarik bambu;
nga.dad.ang v menarikkan
adag, nga.dag-a.dag.in a tidak sopan
1adah p wah; ah; aduh
2adah a rendah; bawah;
adah.an a lebih rendah; lebih miskin
adak, adak.ang v jadikan; ciptakan;
adak-a.dak.an n ciptaan; sst yg diharapkan: isin guminé mula ~ Ida Sanghyang Widi Wasa seisi dunia adalah ciptaan Tuhan;
adak.anga v diciptakannya;
ka.a.dak.ang v diciptakan (oleh);
nga.dak.ang v 1 menciptakan: Sanghyang Widi ~ makejang Ida Sanghyang Widi (Tuhan) menciptakan semuanya; 2 menurunkan anak: ~ sentana menurunkan ahli waris

 NB: Kaambil saking Kamus Bali-Indonésia Édisi Ke-3 sané kamedalang antuk Balai Bahasa Bali 


No comments