Sira Sané Ngwacén Sastra Bali Modérn?

Olih: I Putu Supartika

Potrekan I Putu Supartika

Sastra Bali Modérn sampun sayan nglimbak. Indiké punika kauningin sangkaning sampun akéhnyané para pengawiné sané ngamedalang cakepan marupa buku pupulan puisi, novél, esai basa Bali, prosa liris, wiadin cerpén mabasa Bali. Cakepan-cakepan punika embas saking pangawi-pangawi sénior wiadin pangawi sané kari wimuda. Saking pangawi sané sampun waged makekawian sakadi I Nyoman Manda, IGG Djelantik Santha, IDK Raka Kusuma, IGP Bawa Samar Gantang, kantos pangawi sané wau malajah magaang makarya Sastra Bali Modérn.
Lianan ring ngamedalang cakepan, akéh taler para pangawiné sané ngawedar kakawiannyané ring koran utawi majalah. Lan taler kauningin, nénten ja pangawi sénior kémanten sané kakawiannyané kawedar ring koran utawi majalah, nanging akéh taler pangawi-pangawi wimuda sané kakawiannyané kawedar ring koran utawi majalah punika.
Nénten ja puput irika kémanten panglimbak Sastra Bali Modérn-é. Ring dunia maya utawi internét taler Sastra Bali Modern-é sampun ngalimbak pisan. Akéh para pangawi Sastra Bali Modérn sané ngunggahang reriptan utawi kakawiannyané ring facebook, wiadin ring blog duéné. Nénten ja ngunggahang kakawiannyané kémanten, nanging para pangawiné taler pada saling dukung ri kala makarya lan wénten taler sané ngulas Sastra Bali Modérn sané sampun kamedalang ring koran wiadin ring internét.
Utsaha-utsahané punika tuah upaya para pangawiné sané maduwé pikayunan jagi ngalestariang Sastra Bali Modérn mangda tetep ajeg. Lan utsahané punika patut kaaprésiasi krana semangat makekawian ring Bali utaminé ring Sastra Bali Modérn kantun ngendih.
Nanging panglimbak Sastra Bali Modérn-é puniki nénten kasarengin ring para peminat utawi pangwacén Sastra Bali Modérn-é. Sampun ketah kauningin para pangwacén Sastra Bali Modern sanget-sanget terbatas. Nénten ja akéh anaké sané seneng ngwacén Sastra Bali Modérn punika.
Sakadi sané kauningin ring toko-toko buku, cakepan-cakepan sané kamedalang olih para pangawi Sastra Bali Modérn-é tuah dados iasan rak buku. Cakepané punika tuah glantak-gluntuk sakadi nénten wénten sané urati. Indiké puniki nyiriang para pangwacén sastra Bali Modérn-é kantun terbatas.
Bilih-bilih mahasiswa sastra Bali sané sapatutné sareng ngalestariang Sastra Bali Modérn puniki akéh sané nénten seneng ngwacén Sastra Bali Modérn. Ipun wau pacang ngwacén Sastra Bali Modérn rikalaning jagi makarya makalah ngenénin indik Sastra Bali Modérn, menganalisis unsur-unsur Sastra Bali Modérn, lan makarya skripsi. Yéning nénten wénten perluné, tuah akidik sané jagi ngwacén Sastra Bali Modérn punika. Minabté Sastra Bali Modérn puniki sakadi anak tiri, sané kaperluang rikala wénten perluné kémanten, lan nénten wénten sané ngarunguang rikala nénten wénten sané merluang.
Sayan semangat pangawi Sastra Bali Modérn puniki makekawian, sayan akéh ipun manggihin pakéweh. Yéning pakéweh puniki nénten karuruhang solusi, nyansan makelo semangat makekawian para pangawiné sinah pacang rered.
Anggén nambakin mangda Sastra Bali Modérn puniki tetep ajeg lan para pangawiné nénten kélangan semangatnyané, perlu wénten kesadarn saking masyarakat Bali ngenénin indiké puniki. Punika taler ring sekolah-sekolah, minat para sisiané ngwacén Sastra Bali Modérn taler patut katincapang. Silih sinunggil carané tuah nambahin koléksi buku-buku Sastra Bali Modérn ring perpustakaan sekolah, krana kantos mangkin ring perpusatakaan sekolah, buku-buku Sastra Bali Modérn kantun terbatas, indiké punika taler sané ngaranayang para pangwacén Sastra Bali Modérn-é nénten ja akéh.

Singaraja, Maret 2015


avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, Majalah Buratwangi, Majalah Suara Saking Bali, lan Majalah Satua.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete