Puisi-puisi Ni Putu Asni Kartika Sari; Saput Poléng Sisin Margi

Potrekan Manik Sudra


Tabanan Nguni Sujati

Ketélan damuhé ening
Siyaga nyangra suryané mijil
Nyunarin sarwa prani
Sejeroning akasa pertiwi
Pada girang I paksi nguci
Nundun raga mwang ati
            Angob titiang ngatunang
            Lédang…
            Galang…
            Sawah, subak, lading
            Jimbar gadang Tabanan nruénang
Inguni…
Kaloktah jakti
Tabananné luih gati
Lumbung padi yukti
Pataniné egar ati
            Cingak mangkin…
            Jimbaré dados cupit
            Pertiwine rasa nangis
            Pantunné tan kapanyi
            Betoné ngrebut ngentosin
Ngiring matangi
Sutindih mwang ati
Gaénang Tabananné
Luih kaapti…
                                                                       


Saput Poléng Sisin Margi

Bingin…
Kaloktah ring jagat Bali
Taruné gedé
Ngelidin pertiwi
            Akah tradisiné…
            Saput poleng
            Matedung putih kuning
            Malarapan antuk banten…
            Punyan bingin…
            Kaanggén tradisi adat Baliné
Don bingin…
Daging punyan binginé
Donné gadang-gadang
Buin samah
Ngaenan Baliné yukti
Sujati…Ni Putu Asni Kartika Sari
Sisia SMPN 1 Tabanan, juara 1 nyurat puisi Jineng Sastra.

No comments