Puisi-puisi Ida Madé Giur Dipta; Puyung

Sumber gagambaran: www.kringkrong.com

Puyung

Puyungé waluya malalung,
Puyung, makada buwung,
Puyung, mapuara suung
Puyung, mangawe bingung.

Payuk puyung mamunyi mrungpung,
Padi puyung, sunggar sumbung,
Di manyine kajekjek linglung,
Payu limpung katulung-tulung.

Uduh cening
Da baanga awaké puyung mamung,
Isinin puyungé aji kaweruh luwung,
Apang dadi adi luhung,
Tusing bingung. Lawat

Lawat semengan lantang nyelémad
Lawat sanja tan pabinayan
Lawat jegjeg surya, bongkok tur bawak
Rikala peteng, melawat sangkaning sunar
Lawat di yéhé ngeléncok
Lawaté maélogan, satmaka pragina pascat
Lawaté di meka, ngenah bocor.
Makané kapantigang
Lawaté stata nutugin
Nutug selampah laku
Satmaka sawitra mitra atwang
Kaliwat tresna, tan mapalasan

Uduuuuuhh....., sang kinucap manu
Yan jati bersih tur bhakti
Ngudiang nakutin lawat ?


1 comment: