Puisi-puisi I Gusti Lanang Sutéja Naréndra; Sélfi

Sumber Potrekan Saking Facebook 

Sélfi

Di jaba purané teeb   
Ada anak bajang makakeb
Malingeb bantené tingkeb 

Deha seléh nuutin gaya selfi terkini
Apang nganutin trén cara jani 

Cekrak-cekrék pakrébék
Sagét I Luh ngaséksék  

Kadén anak selfi
Tau tau éfilépsi

Celekotokané! Ortané I Dadong

I Dadong ngorta tidong-tidong
Guminé génjong

Kadang wargi pada wirang
Réh i dadong ngaku kaplegéndang

Ada ané ngilonin
Wartawané kasobyahin

Ada mangelingin
Koné I Dadong buka Cut Nyak Dien

Ané wirang ngoték menékang
Pemerintahé kapelihang

Uyut miyut
Ilat ilut

Politik
Magitik

I Dadong ngeh
Bogbogné katakeh

Sedih kingking
Ia ngeling

"Tuara kapelegéndang, 
Dadong sedot lemak pang rengkiang"

Sepi
Sing ada munyi

Ané wirang engsek buka geplak
Muané katamplak kaingsak

Ané katuding kedék glalang-gliling
Tunggang-tungging jungklang jungkling

I Dadong mogbog
Maka gumi kabelog-belogMajarah

Gejor lan tsunami
Tuah pakardin widhi
Idup lan mati
Ngantiang paganti

Sujati widhiné nguji
Saja ké déwéké puguh tui
Ngamel kamanusané jati

Tondén nyat yeh mata
Mangelingin nyama braya
Jani suba dadi duratmaka
Mabungsur sakita kita

Dadi ngelah keneh pongah
Majarah sekaya sing gelah
Di guminé latig benyah

Mara ibi ngamé widhi apang ngemit
Angkihané apang enu kepit
Jani suba lalis ngelambit
Gelah pisagané untit 

Dija kamanusané
Dadi laksanané buka ubuhané
Kélangan wiwika,  mameteng budinéI Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments