Matur Suksma Ring Guru

Olih: IDG Trinandita


Sumber Gagambaran; www.breeouellette.com

Yéning baosang pinaka dasar sané patut dabdabin ring kahuripan i manusa sinah pangeweruh utawi pengetahuan. Pangeweruh punika sané dados dasar jatmané ngemargiang Swadharma.
Pangeweruh punika karuruh mesarana Pendidikan. Pendikan punika wénten kalih pendidikan formal lan pendidikan informal. Pendidikan formal punika wénten ring sekolah-sekolah. Pendidikan informal punika wénten ring luar sekolah minekadi ring masyarakat.
Pendidikan merupa pangeweruh karuruh utawi keplajahin jatmané sinah saking wau embas saking garbané Sang Ibu. Ring kulawarga jatmané polih pendidikan utawi ajah-ajah sané kapertama.
Raris ngelantur ring sekolah. Pangeweruh utawi ajah-ajah sané karereh ring sekolah sinah sukeh utawi kéweh patut kedasarin keneh seken sayuwakti, teleb tur jemet melajah.
Pangeweruh sané ngelimbak minakadi wawasan utawi pemineh madasar pikamkam parajana sané sujana miwah pangelingsir, Guru Rupaka, Guru Pengajian, Guru Wisésa lan Guru Swadhyaya (Catur Guru).
Napi mawinan iraga patut nguningayang Catur Guru. Mapan Catur Guru punika wantah rumasuk ring ajah-ajah utawi pangeweruh agama sané patut dados dasar utama pendidikan.
Saking iraga embas dados jatma sinah ring kulawarga polih galah kapertama melajahang raga antuk paican tur asih i rerama. Ngicénin ajah ajah mawinan iraga uning megaang, bisa majujuk, uning negak, uning mejalan laut uning ngeraos.
Para jana nganikayang ring paumahan utawi ring jero soang soang punika wantah genah ngamolihan ajah-ajah utawi pendidikan kapertama. Kasengguh pangeweruh, ajah-ajah lan pendidikan sané kapertama lan utama. Ring paletan puniki sinah Guru Rupaka sané maduwé pikamkam sané patut kemargiang.
Ajah-ajah punika sekadi tata-titi dados jatma uning étika, sopan santun, tatakrama, sor singgih sané mabuat ring ngemargiang swagina. Niki dahat mautama sané menados dasar pengelaksana sané becik jagi ngelimbak yéning sampun medal saking paumahan.
Raris risampuné mayusa 4 tiban utawi 5 tiban polih galah pendidinan anak usia dini raris ngelantur masekolah ring SD lan selanturnyané. Irika iraga polih ajah-ajah saking Guru Pengajian. Ring Sekolah genah melajah ngeruruh pangeweruh ajah-ajah sekadi memaca, menulis lan berhitung (Calistung). Punika pinaka dasar pengeweruh pastika jagi setata nincap nganutin umur i manusa.
Selanturnyané risampuné tamat masekolah sinah polih galah ngérereh pekaryan tur raris tedun ring masyarakat irika wénten genah melajah ring Guru Wisésa utawi pemerintah pinaka warga masyarakat. Nyalanan Dharma Negara.
Pinih untat melajahang raga ring Ajah-ajah agama. Sané sampun kepica tur kepolihang saking maketiga Guru sané sampun kewedar. Ring keluarga saking kari alit iraga sampun polih ajah agama, napi malih ring sekolah, ngelantur ring masyarakat sinah sampun ngantos prakték kelaksanayang.
Melajah utawi ngelaksanayang ajah ajah agama pinaka sesana i raga nyalanang sané kebaos Dharma Agama. Niki sampun sané dados dasar i manusa patut setata éling ring sané kasengguh Guru Swadhyaya pinaka Guru Ning Guru wantah Ida Sang Hyang Widhi sané mapaica kahuripan ring I manusa.
Sané mangkin sinah patut kecihnayang. Matur Suksma ring Guru boya ja antuk raos. Matur suksma ring Guru punika mabuat pisan antuk pengelaksana becik tur patut medasar ajah-ajah sané sampun kapica saking I Guru. Yéning nénten presida ngaturang rasa suksma ring Guru antuk laksana dados ngaturang suksma antuk rasa angayubagia.
Yéning uratiang ring galah becik puniki sinah jatmane sami setata mautsaha hormat utawi eling ring Catur Guru sumangdané nenten kasengguh dados jatma alpaka guru. Minabang yéning selehin nénten ja wénten ngantos sekadi asapunika. Dumogi

Senin, 18 Juni 2018


I Déwa Gedé Trinandita
wantah makarya dados guru. Dané ngajahin ring Klungkung. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Post wiadin Pos Bali.

No comments