Tukad

Olih: I Madé Suantha

Gagambaran Tadeusz Machowski; Sumber: www.artavita.com

bulan pitung dina
anginé pegat mapuser uli tanah
bulané matatu di bedangin
magantung di langité magulem
lelawahé makeber 
nyeleseh megat tukad sagsag

di betén pandan pasih sanuré 
kedis becicané mauruk mamunyi titiran

api,
mapancang di talin petengé
angin bareté
malaiban sayong nganti kabungut kalerauné

lelawahé makeber
tendasé puruh
anginé mapiteh uli tanahé

bulan pitung dina
kedis kukuré nusuk kulit langit
baan matan tombak teked nanah uli ati

di balé dangin ni madé sari mauruk ngigel
di balé daja i nyoman landep mauruk magambel

lelawahé makeber nyeleseh megat tukad sagsag


bucun sanur - 1986


1 comment: