Puisi-puisi I Nyoman Agus Sudipta; Proyék Pendidikan lan Pendidikan Proyék

Sumber Gagambaran; herusutono.wordpress.com


Guna lan Widya

Duka lan sengsara lantaran awidya
Sing demen melajahang awak indik sastra
Kénkénang nyidaang dadi manusa mautama
Yéning tusing kadasarin Tatwa Jnana

Idup sing dadi emed melajah
Amun dot pesan nemu madan melah
Melajah cara ngeduk yéh pasih tusing lakar telah
Patut pagehin yasa kerti apang tusing obah

Melajah makrana nawang unduk dadi manusa
Ngelah widya apang nyidayang nepukin bagia
Ditu mara marasa dadi manusa maguna
Nawang beneh lan pelih lantaran wiwekaProyék Pendidikan lan Pendidikan Proyék

Kurikulum setata magenti
Satmaka sesai yéning ngenti Menteri
Kebijakan jani bisa malénan buin mani
Pendidikan dadi proyék lan politisasi

Pendidikan jani mael sajan
Ané lacur sing maan kesempatan
Pendidikan gratis tuah di omongan
Janji-janji manis tatkala pemilihan

Pendidikan dadi proyék ulian liu ada anggaran
Anggaran pendidikan jani dadi rebutan
Sawiréh ento dadi kesempatan yén ngelah jabatan
Dadiné pendidikan proyek tusing ada masa depanSekolah Ipian

Yén tiang dadi menteri pendidikan
Sekolah makejang kagratisang
Gajih guru terus kapenékang
Nanging ento tuah di ipian

Ngorahang pendidikan bermutu
Ento munyi gebuh sing nyandang gugu
Melajah pang dueg nanging sing ada buku
Kanggoang pragat mireng tutur guru

Sekolah sujatiné tongos melajah
Tongos melajah malaksana ané melah
Boya tongos ngaé manusa ané ngendah
Bani alpaka guru kena raja pinulah

Sekolah jani dadi tongos ngemedin
Para sisya begeh pengkung sing dadi orahin
Males melajah lan guru tusing buin kahormatin
Sekolah satmaka taman tuah diipian tusing lakar tepukinKi Hadjar Déwantara

Sampun katami saking nguni
Tut Wuri Handayani
Ing Madyo mangun karso
Ing Ngarso sung tulodo

Ring ungkur ngicén tuntunan
Ring madya ngwangun idep kawekasan
Ring ajeng dados tetuladan
Ngapti manusa mautama nganutin jaman

Bapak pendidikan Indonesia
Nénten tios punika Ki Hadjar Déwantara
Mapangapti manusa pradnyan mahardika
Sutindih bhakti ring bangsa lan negara


avatarI Nyoman Agus Sudipta
Embas ring Karangasem, 29 Séptémber 1984. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments