Semprot di Nyonyo

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
 
Potrekan I Putu Supartika
“Énggalin semprot dini!” kéto I Luh sing sabar,  sada ngenjuhang tangkahné.  
Ané ajaka ngeraos,  enu iteh ngocok. 
“Endén,  sabar.  Bani kal ditu semprotang?”
“Bani.”
“Aiiih...nak nyangket.  Jelék boné!”
“Sing kénkén.  Bin jep dogén tuh ya.”
“Tawanga nyanan jak bapak!”
“Sing kénkén. Nyanan Icang ngaénang alasan!”
Tondén masé pesu. Iceh timpalné ngocok. Apakpakan basé, sagét ia éwa. Mecatang ngocok lantas mecik muncukné. 
“Nah, jani ba... Jani ba...,” kéto ia semangat pesaja.  
“Nah, énggalin. Semprotang dini di nyonyo!” I Luh sing kalah semangat, ngenjuhang tangkahné lantas ngidem makiret.  
Brééésss.... Brééésss... Bréééssss.... 
Tangkahné semprota.  Lépég! 
I Luh makenyem, nolih tangkahné belus nyangket, “LULUS!” Kéto bacané.   
Mbééé... Bajuné I Luh urab cét semprot maroé-roé! 
Di sampingné raré ÉsDé nuléngék,  bajuné telutuan majait marajut  bilang tanggu. 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

4 comments: