Tanah Longsor

Olih: Ketut Rida
Mirib mula tuah paileh, guminé dija-dija katibanan bancana. Gumin ragané masih tusing surud-surud tepén baya, matumpuk-tumpuk tan papegatan. Linuh, tsunami, gunung meletus lan angin nglinus. Tusing tuna bayané dahat nyejehin ujan bales ané mapuara blabar agung saha maduluran tanah longsor. Maindengan ujané bales, maindengan tanahé longsor. Para janané lampus saha umah anyud utawi urugan tan winilang liuné. Guminé burik pacrongkah kena bancana. Alas gunungé lengar, laglag kaabas sakita karep.
Yéh ujané bales tusing ada buin ané ngisep, telah yéhé membah tuara ada ané mesandekan. Tukad-tukadé sing nyidayang nampi yéhé membah, mawastu maliah dadi blabar gedé, tanah bukit yadian abingé gebuh macelos longsor. Nanging yan katuju masan panas, tukadé ngeling kapanesan kuangan yéh, tegal cariké kasatan bedak ngamé-amé ujan. Pamulaané layu, tanah cariké engkag. Petaniné luyu tanpa pamupu, mawuwuh tepén baya kaléléran kasah-kasah.
Nanging ané baduur pada makmur, yadin setata saling dalih ulian pikolih, sing taén rumasa pelih apabuin nolih rakyaté sedih.
Ujan bales, ujan riris ngawinang res maduluran sedih, apabuin yén ada angin linus makuus……..
Patut né liwat anggon lawat, ngalawatin parilaksanané kawekas apang sing pati kacuh malaksana ané mawesana nyag dekdek lidek sekala niskala. Jalan sayangang palemahané, sayangang lingkungané, mangdané palemahané masih sayang tekén iraga mawastu sida mangguhang karahayuan, tusing ngalah anéh.
Dumadak Tri Hita Karanané sida dadi uger, anggon anjek papinehé lumaksana di guminé. Ujan bales, angin baret tusing buin marupa pakéwuh ané sandang jejehin, nangin mawalik dadi pangayu bagia réh marupa paileh jagat ané ngawinang karahayuan di kauripan sekala lan niskala.

Sulang,
Krida,-1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete