Umah Ipian

Olih: Ni Kadek Sudiastari

Gagambaran Mank Sudra

Pasisi Bias Putih, Karangasem
Angin segara ngasirsir banban, ngusak asik bok tiangé ané selem putih. Di samping tiangé negak Bli Madé, masila lémpéh di duur batuné ané  ngenjor ke pasihé. Limané iteh ngisi pales ngantiang kledutan. Tumbén jani tiang nutug Bli Madé mancing, med suba tiang ngoyong di bongkol gunungé ané meletus tipis-tipis.
A jam, duang jam, kondén masé ada tanda-tanda bé né lakar ngamahin. Kadirasa suba jontor lambén bibih tiange makpak kuaci.
“É… Bli, adi sing maan-maan bé? Nak ngéngkén sujatiné Bli mancing?”
“Sabar Dék, adané dogén anak mancing mula harus nganti, yén nagih énggal kemu ka peken laku ngalih bé,” kéto ya mesaut sambila nyeluk Sampoerna uli kantongné ané lusuh.
Suba pang telu pireng tiang colok Zipponé meklenting uli tuni, andusé ngelebus.
Yén unduk sabar, Bli Madé mula jayanti. Inget tiang tekén pangacepné apang ngelah umah. Peteng lemah ia magaé munduhang pipis. Ngaénin pesenan wadah, badé, tur petulangan ané lénan. Nuju libur ia ngarapin umahné, iteh mekajang bahan diastun gunungé ngelebus badeng. Nanging ané jani bangunané terpaksa mangkrak ulian ordérné sepi. Gumi terak, anaké tusing ngidayang meyadnya.
“Woééé…. Ujang ditu makebus? Awak suba badeng sing perlu majemuh buin,” munyiné Bli Madé nundunin lamunan tiangé.
“Sakit tawang Bli,” kéto tiang mesaut manyun sambil ngusuin gidat ané bentola baan kerikil.
“Kali jani suba ngelamun, nyanan mati siap pisagané Dék,” kéto ya mesaut sambil kedék engkel.
“Éh Bli, kénkén lakara modél umah bliné?”
Mara tiang nakonang umah, prejani kliabné sérius. Pancingné tancebanga di biasé. Lantas nyemak carang kayu korak korék ngambar di tanahé.
“Ni kar depin yang ngelegar ané di malu Dék, kar anggon tongos minum yén ada timpalé melali mulih. Ané di sampingné paon, apang paek ngaé dadaaran. Ané sekauh kamar tamu yén ada timpalé teka mainepan. Nahhhh… ni ané paling gedéna tongos iangé ajak Kadék buin pidan,” kéto ya mesaut nakal misi nyolék bangkiang tiangé.
“Ooooo…. Berarti Bli ngaé umah lakar tongos matuakan, makan-makan, tongos nginep timpal bliné ané punyah-punyah, lan tongos malaksana ané kakéto?
Bli Madé manggutan tur ngajengit polos.
“Lamun kéto da ba ngaé umah Bli!”
“Men apa gaé?”
“Café!”
Bli Madé ngadésem, palesé kenduk.


Ni Kadek Sudiastari
embas ring Sibetan, 7 Séptémber 1993. Sané mangkin magenah ring Br. Dinas Tlutug, Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Dané makarya dados Pegawai Administrasi ring SDN 6 Sibetan.

No comments