Puisi-puisi I Kadék Adhi Dwipayana; Pitutur Guru Sujati


Potrekan Olih Manik Sudra

Tambet Kalintang

Guru, titiang bimbang
Parilaksana napi sané sandang icalang
Napi sané patut titiang letebang
Indik mangruruh Shang Hyang Aji Wenang
Apang tusing kaon pajalan titiang sakayang-kayang

Guru, ampurayang titiang
Antuk tambet sané kalintang
Lugrayang titiang nunas titi pangancang
Apang polih sundih sané galang
Sida ngamargiang dharma kasandang

Guru, mangkin titiang manunasang
Mangda lédang
Asung nugraha menyundarang
Daging sastra agama ané terang galang
Mangda nénten titiang kasengguh pamialangPitutur Guru Sujati

Melid guru mapitutur
Ngawé ngelantur
Pitutur rapos jujur
Melahang jani mirengang
Sekenang
Telebang
Icepang
Waspadayang apang pasti
Simpen tuturé di hati
Antuk manah sujati
Wantah kerti lan bhakti
Kaping Shang Hyang Parama Aji Saraswati
Ida pastika ngicén sidhi sujati
Ento pinaka senjata pasupati
Nyundihin pamargi kala ngentasang titi
Anggén ngiket indria sami sané mamukti
Apang sida ilang sekancan irihati
Sinah hidup ngamanggihin bukti
Pinaka genah sané yukti
Sutrepti gumanti shanti
Jiwa lan hati
Sané sandang bekelang mati
Ngayah ring prajapati


  
Galah Katah

Peteng lemah Bapa pidan ngutang lampah
Di tengahé uma ngalih amah
Yadiastun kapah nawang umah gelah
Kenehé jengah
Ngarepang cening ngidang tegeh masekolah
Apang ngelah genah melah
Bisa masolah laksana melah di gumi wayah
Jani enu ada galah
Selah katah
Melajah hidup beneh melah
Manyama braya apang élah
Jani suud makeneh ngéndah
Makarya  tingkah  tawah
Magaya hidup méwah
Mamunyah
Miyegan ajak tugelan jumah
Ngadep tanah ka penadah
Tanah jani suba telah
Tuah nu ada natah lan sanggah


I Kadek Adhi Dwipayana
embas ring Br. Lungsiakan, 1 November 1989. Mangkin magenah ring Br. Lungsiakan, Kedewatan, Ubud, Gianyar. Email : adhidwipa88@gmail.com

1 comment: