Puisi Sénryu Madé Suar-Timuhun; Kids Jaman Now

Potrekan Made Suar-Timuhun

Kids Jaman Now

Kids di jaman now
Cerik gayanné maco
Kuna sing kanggoMalajah

Selegang mlajah
Saenu ada galah
Satondén pejah


  
Srombotan

Srombotan Klungkung
Lalah jaenné adung
Basangé nyantung


  
Gunung Érupsi

Gunung érupsi
Kramané pada ngungsi
Ka tongos treptiGuru

Guru sang sadu
Paplajahanné gugu
Sampunang raguSayong Kintamani

Di Kintamani
Sayong dingin nyaputin
Tresnané mentikKarang Gelah

Tan wénten sawah
Tandurin karang gelah
Palanné bungahKursi

Ngrebutin kursi
Ngalih selah korupsi
Kenehné dakiavatarMadé Suar-Timuhun
I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016.

No comments