Puisi-puisi Ni Komang Déwi Juliana; Inguh

Gagambaran I Komang Alit Juliartha

Inguh

Kadi rasa tusing masundih
Kapetengan tuara matindih
Kemu mai kadén ririh
Ingetang enu ngidih
Kemu laku jalané
Yéh..
Kadén ja ada
Waliang sakadi simalu
Pelih buin baan nyau
Apa né jani?
Bengong padidi
Tuara ada bukti

  
Pelih

Yéning suba kéné
Makejang cara ngamémé
Goar-goar nujuh
Dini ditu mamisuh
Tusing ada kéné
Tusing ada ngarempé
Lan bareng-bareng mameka
Ngalih ané sujatiné
Ring angga ring déwék
Manuunggal keneh sari
Manyepi

  
Suba Biasa

Bengong ritatkala peteng
Karasa sané wénten ring arsa
Iwang ring laksana
Sami ngamikmik
Patut ring laksana
Sing ada pangrasa
Ah.. suba biasa
Majalan suba
Majalan..
Rereh utamaning sunarNi Komang Dewi Juliana
magenah ring Denpasar. Mangkin kantun dados mahasiswa ring Program Studi Sastra Bali UNUD.

No comments