Puisi-puisi I Ketut Aryawan Kenceng; Patapan Batu Parangan

Sumber Gagambaran; tekoneko.net

Patapan Batu Parangan

Ujan baangan
Tan magejeran
Tumbak ombak
Pageh negak


Purnama

Cahya magelung
Banten nyemita
Bakti mapulung
Trepti nyalantara


Tukad Unda

Ngatengkung makidung
Tan pegat -pegat
Nayuhin klungkung
Tan ambat-ambat


Kuta

Pasisi putih
Punyan ketapang
Kenehé liang
Abias pasih


Haiku Mabasa Bali

Damuh makenyah
Don donané makenying
Gending semengan

Kidung cilalong
Sang surya ngungkab langsé
Luas ka carik

Bulan purnama
Asep dupa ngambara
Nunas rahayu

Kebus mangentak
Yéh telabah sukak
Wang tani bedakI Ketut Aryawan Kenceng
Tamat SD, SMP, SMA ring Klungkung, naanin makarya ring widang pariwisata hotél travel agent, cargo ekspor impor, restaurant, garment/handicraft production. Sampun ngamedalang limang cakepan puisi sané mamurda Beruk, Bikul, Bubu, Rwa Bhinéda, miwah Bali Melah Bali Benyah.

No comments